Verpleegkundig Specialist Ambulancezorg behandelt patiënten thuis

Zorgvragen van individuele patiĆ«nt worden steeds complexer. Daardoor kan de reguliere ambulancezorg die zorgvraag niet altijd adequaat en efficiĆ«nt beantwoorden. De RAV Brabant Midden-West-Noord zet sinds 2019 verpleegkundig specialisten in die patiĆ«nten thuis kunnen behandelen. Deze extra ā€˜smaakā€™ in de ambulancezorg leidt tot tevreden patiĆ«nten en een lagere druk op de spoedeisende hulp in de regio.

Team Verpleegkundig Specialisten RAV Brabant Midden-West-Noord
© RAV Brabant Midden-West-Noord

Snijvlak van huisartsenzorg en ziekenhuiszorg

De Verpleegkundig Specialisten Ambulancezorg bij de RAV Brabant Midden-West-Noord werken op het snijvlak van de huisartsenzorg en ziekenhuiszorg. Ze zien patiƫnten waarbij meer expertise nodig is dan de reguliere ambulancezorg kan leveren. Dat kan gaan om bijvoorbeeld echografie of aanvullende pijnbestrijding. De verpleegkundig specialisten verplaatsen zich met Rapid-Respondervoertuigen. Deze solo-ambulances kunnen geen patiƫnten vervoeren, maar beschikken wel over alle apparatuur van een ambulance, plus extra apparatuur en medicatie. Als vervoer naar het ziekenhuis toch nodig blijkt, wordt alsnog een (zorg)ambulance ingezet.

Patiƫnten vaker thuis behandeld

Een van de voordelen van deze extra zorgvorm is dat de meldkamer meer mogelijkheden krijgt. Waar er eerst alleen een ambulance was, kan de meldkamer nu ook een verpleegkundig specialist inzetten, alleen of ter assistentie. Als de verpleegkundig specialist een patiƫnt beoordeelt en eventueel laat vervoeren door bijvoorbeeld een zorgambulance wordt er capaciteit in het spoedvervoer vrijgespeeld. Andere voordelen zijn dat patiƫnten vaker thuis kunnen blijven en dat er minder patiƫnten onnodig in de tweedelijnszorg terechtkomen.

Detachering naar de huisartsenpost

Het initiatief is als pilot begonnen in Tilburg, waar de RAV nauw samenwerkte met het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis en de huisartsenpost Tilburg. Om de samenwerking met de huisartsen te bevorderen werden de verpleegkundig specialisten een dag per week gedetacheerd naar de huisartsenpost. Zo konden zij ervaring opdoen met huisartsenzorg. Na de succesvolle afronding van de pilot heeft de RAV Brabant Midden-West-Noord het zorgconsult verpleegkundig specialist duurzaam geĆÆmplementeerd in de regioā€™s Tilburg, Den Bosch en Breda. De bekostiging komt momenteel vanuit de gelden die de RAV krijgt voor hulpverlening die geclassificeerd wordt als Mobiel Zorgconsult.

Substitutie van zorg tegen lagere kosten

De inzet van de verpleegkundig specialist leidt tot tevreden patiĆ«nten, betere overlevingskansen en een pijnvrije behandeling bij bepaalde zorgpaden. Dit blijkt uit onderzoek dat de Hogeschool Arnhem-Nijmegen uitvoerde in de pilotfase. Ook laat het onderzoek zien dat de kwaliteit van de zorg gelijk is aan dat van de eerste en tweede lijn, tegen lagere kosten.Ā 

Download het onderzoeksrapport

Tip: meedraaien met de meldkamer

Elke verandering gaat gepaard met hobbels. Bij de RAV Brabant Midden-West-Noord is dit voelbaar bij de toewijzing van hulpverleningen aan de verpleegkundig specialisten. De RAV geeft daarom als tip mee: laat de verpleegkundig specialisten vanaf het begin van een pilot meedraaien met de meldkamer.

Meer informatie

JZOJP doen we samen
Stel je vraag aan de initiatiefnemer

Wil je meer weten over dit praktijkvoorbeeld? We brengen je graag in contact met de initiatiefnemer. Mail je contactverzoek via de knop hieronder en we sturen je binnen 2 werkdagen de contactgegevens door.

Mail je verzoek