Een initiatief van partijen in de zorg en ondersteuning

De Juiste Zorg op de Juiste Plek vormt een beweging. In deze beweging staat het dagelijks functioneren van mensen centraal.

De essentie:

De Juiste Zorg op de Juiste Plek streeft ernaar om:

1. (duurdere) Zorg te voorkomen

2. Zorg dichter bij mensen te brengen (verplaatsen)

3. Zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-Health.

Dit helpt mensen beter leven en functioneren met hun ziekte of beperking.

Infographic de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Infographic van de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Rol van VWS

Het ministerie van VWS wil de beweging helpen te versnellen en te verspreiden. Tevens moedigt VWS partijen aan om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en met elkaar in contact te komen. Daarom worden er wekelijks goede voorbeelden gedeeld op de Linkedin pagina van de Juiste zorg op de juiste plek.

Bekijk de recente updates op de Linkedin pagina

De Taskforce

De Taskforce is een team experts uit de verschillende disciplines en domeinen van de zorg die onder leiding van en ondersteuning door VWS deze rapportage op persoonlijke titel hebben gemaakt.

De Taskforce heeft dankbaar gebruik gemaakt van het recente KPMG-rapport Juiste zorg op de juiste plek – onderzoek naar condities en consequenties (april 2018). De benadering en aanbevelingen sluiten grotendeels aan op deze rapportage. In het KPMG-rapport wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de patiëntreizen van een aantal groepen.

Zie voor meer informatie over de Juiste zorg op de juiste plek en de Taskforce rapport.