Over ons

De essentie

De Juiste Zorg op de Juiste Plek streeft ernaar om:

  1. (duurdere) Zorg te voorkomen
  2. Zorg dichter bij mensen te brengen (verplaatsen)
  3. Zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-Health.

Dit helpt mensen beter te leven en functioneren met hun ziekte of beperking.

Waarom de Juiste Zorg op de Juiste Plek?

  • Het aantal Nederlanders met een chronische aandoening of ondersteuningsvraag neemt toe: we hebben steeds vaker een chronische aandoening, op steeds jongere leeftijd en we leven er langer mee.
  • Naast de vergrijzing leidt dat tot een enorme stijging van de zorgvraag.
  • Uit de praktijk blijkt dat er zijn soms mismatches zijn in de zorg: het aanbod sluit niet aan op de zorgbehoefte. Veel sociale problemen komen bij huisartsen terecht, worden doorverwezen naar de 2de lijn en –logischerwijs – ook daar niet opgelost. Er moet beter worden gekeken naar de vraag achter de vraag.
  • Gegeven de toenemende zorgvraag neemt de druk op de arbeidsmarkt toe: van 1 op de 7 Nederlanders werkzaam in de zorg nu, hebben we bij ongewijzigd beleid straks 1 op de 4 Nederlanders nodig; dat gaat niet lukken, want die zijn er niet.

Daarom moet de zorg nu anticiperen op verandering: hoe gaan we die enorme vraag tackelen?

Rol van VWS

Het ministerie van VWS wil de beweging helpen te versnellen en te verspreiden. Tevens moedigt VWS partijen aan om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en met elkaar in contact te komen. Daarom worden er wekelijks goede voorbeelden gedeeld op de Linkedin pagina van de Juiste zorg op de juiste plek.

Bekijk de recente updates op de Linkedin pagina

De Taskforce

De Taskforce is een team experts uit de verschillende disciplines en domeinen van de zorg die onder leiding van en ondersteuning door VWS deze rapportage op persoonlijke titel hebben gemaakt.

De Taskforce heeft dankbaar gebruik gemaakt van het recente KPMG-rapport Juiste zorg op de juiste plek – onderzoek naar condities en consequenties (april 2018). De benadering en aanbevelingen sluiten grotendeels aan op deze rapportage. In het KPMG-rapport wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de patiëntreizen van een aantal groepen.

Zie voor meer informatie over de Juiste zorg op de juiste plek en de Taskforce rapport.