Over ons

De kern

Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van partijen in de zorg en ondersteuning. Hierbij staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. 

Centraal staat:

  • (duurdere) zorg voorkomen
  • zorg rondom de mensen organiseren- verplaatsen
  • Slimme zorg en e-health inzetten - vervangen

 Dit helpt mensen beter te leven en functioneren met hun ziekte of beperking.

Waarom de Juiste Zorg op de Juiste Plek?

  • Het aantal Nederlanders met een chronische ziekte of zorg en ondersteuningsvraag neemt toe omdat we steeds ouder worden.
  • Uit de praktijk blijkt dat het zorgaanbod niet altijd aansluit op de zorgbehoefte van mensen.
  • 1 op de 7 Nederlanders werk nu in de zorg.  In de toekomst hebben we, als we niets doen, 1 op de 4 Nederlanders nodig in de zorg. Dat is niet haalbaar.

De zorg moet zich voorbereiden op deze veranderingen en dat vraagt om samenwerken en kennisdelen met creativiteit en lef.

Rol van het ministerie van VWS

Het ministerie van VWS wil de beweging van  helpen te versnellen en te verspreiden. Tevens moedigt VWS partijen aan om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en met elkaar in contact te komen. Daarom worden er wekelijks goede voorbeelden gedeeld op de Linkedin pagina van de Juiste zorg op de juiste plek.

Bekijk de recente updates op de Linkedin pagina

Wat eraan vooraf ging: De Taskforce

De Taskforce De Juiste Zorg op de Juiste Plek bestaat uit een team experts uit de verschillende disciplines van de zorg die onder leiding van en ondersteuning door VWS in het voorjaar van 2018 dit  rapport hebben gemaakt.

Zie voor meer informatie over de Juiste zorg op de juiste plek en de Taskforce rapport.