Domeinoverstijgende samenwerking in de wijk

De samenleving wordt steeds complexer, we hebben te maken met vergrijzing, decentralisatie, digitalisering en het zorggebruik neemt toe. Dit vraagt om goede samenwerking. Of het nu gaat om kwetsbare ouderen, passende Wmo-indicatie of de GGZ.  Op deze pagina vind je handreikingen en werkinstructies om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Inzichten uit pilots netwerksamenwerking en samen indiceren

In twee regio’s in Twente hebben partijen uit zorg en welzijn vanuit het hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging gezocht naar oplossingen om de samenwerking tussen het medische domein, het zorgdomein en het sociaal domein te verbeteren. Het project in Twente bestaat uit twee pilots, die in 2020 zijn uitgevoerd. In Denekamp is gewerkt aan het doorontwikkelen van het integraal netwerk ouderenzorg. Huisartsen, wijkverpleegkundigen en Wmo-consulenten werkten nog niet (gestructureerd) samen. De pilot had als doel om een stabiel integraal wijkteam voor kwetsbare ouderen op te zetten, met vaste deelnemers en volgens een vaste structuur. In Enschede wilde men voor cliënten die al wijkverpleging ontvangen zo efficiënt mogelijk de best passende Wmo-oplossing realiseren zonder dubbel werk of belasting voor de cliënt. Er zijn afspraken gemaakt over de verschuiving van werkzaamheden die met het indiceren in de Wmo te maken hebben. Ook is er een handige werkinstructie opgesteld, zijn deelnemers getraind en is de nieuwe werkwijze drie maanden in de praktijk toegepast.

Toolkit wijkgerichte GGZ

Juiste Zorg op de Juiste Plek doen we samen

Stuur ons je handige hulpmiddelen

Werk je in de wijkverpleging aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek? En gebruik je tools die handig kunnen zijn voor anderen? Deel ze met ons, dan voegen wij ze toe aan deze pagina.

Upload je tool of publicatie
Deel deze pagina