Financiële ondersteuning

Partijen die werken aan de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) kunnen financiële ondersteuning krijgen dankzij verschillende subsidieregelingen. Er is bijvoorbeeld een speciaal JZOJP-programma van ZonMw. Maar er zijn ook andere regelingen waar je een beroep op kan doen.

Wil je  op de hoogte blijven van actuele regelingen? Volg ons dan op LinkedIn of abonneer je op onze nieuwsbrief. Op deze kanalen delen we regelmatig nieuwe en actuele subsidieregelingen.

ZonMw stimuleert beweging JZOJP

Het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) geeft subsidie aan regionale samenwerkingsverbanden die werken aan vernieuwing in de zorg. Centraal hierbij staat voorkomen, vervangen en verplaatsen van ondersteuning en zorg. Daarnaast zijn er subsidies verstrekt op specifieke thema’s, zoals de implementatie van Gecombineerde Leefstijlinterventies. Onlangs is ook een thematische samenwerking met de Hartstichting opgezet: ‘de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’. 

Lees meer over het programma JZOJP op de website van ZonMw

Kijk op de website van ZonMw voor actuele subsidiemogelijkheden

Lopende subsidieregelingen

Er lopen diverse andere financiële regelingen om vernieuwing en samenwerking te stimuleren. Hieronder kun je daar meer over lezen. 

Tweede ronde subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

Van 1 tot en met 31 maart kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen in de tweede subsidieronde van de subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders. De subsidie is voor activiteiten om administratieve processen in de organisatie te schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken.

Voor deze ronde is 5,6 miljoen euro beschikbaar. De subsidie per aanvraag is minimaal €25.000 en maximaal €124.999. Je organisatie moet ten minste 25% van de kosten voor activiteiten waar je subsidie voor aanvraagt zelf betalen.

De tweede subsidieronde is open van 1 tot en met 31 maart 2023. In november 2023 volgt een derde en laatste ronde. Voor die ronde is € 3.325.000 gereserveerd.

Lees meer over deze regeling

Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis

Op 28 februari 2023 is een nieuwe ronde geopend van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching, speciaal gericht op zorginnovaties die ouderen ondersteunen om zelfstandig te wonen. De regeling wil helpen om deze innovaties beter, sneller en duurzamer te implementeren en op te schalen. Indienen van een aanvraag kan tot uiterlijk 3 april, 14 uur. 

Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is bedoeld voor zorgaanbieders en ontwikkelaars van een zorginnovatie. Met de subsidie kunnen zij een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. In deze ronde is 1 miljoen euro beschikbaar: per aanvrager maximaal € 10.000 met een maximale looptijd van 6 maanden.

Lees meer over deze regeling

IZA-fonds Wijkverpleging

Tot en met 31 mei 2023 kunnen zorgaanbieders een subsidieaanvraag indienen bij het IZA-fonds Wijkverpleging. In totaal is er 75 miljoen euro beschikbaar gesteld om de wijkverpleging een ‘boost’ te geven en aanbieders te ondersteunen om de IZA-doelstellingen te behalen.

De subsidie per aanvraag is minimaal €15.000 en maximaal €500.000 (incl. BTW). 

Zorgaanbieders kunnen het geld inzetten voor onder meer passende zorg (met bijvoorbeeld hulpmiddelen), het versterken van lokale en regionale samenwerking in de zorgketen, het opleiden van nieuwe medewerkers en het aanpakken van regeldruk.

Lees meer over de regeling

Specifieke uitkering voor domeinoverstijgend samenwerken

Vanaf 20 februari 2023 kunnen gemeenten de nieuwe specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) aanvragen. De SPUK DOS ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom.

De SPUK DOS is bedoeld voor:

  • experimenten waarbij een centraal persoon informele en formele oplossingen uit verschillende zorgdomeinen zoekt voor een cliënt
  • vergelijkbare experimenten of alternatieve initiatieven die inzetten op het beleid van langer thuis wonen en het beperken van de Wlz-instroom.

De SPUK verlengt de bijdrage die 3 pilotgemeenten (Dongen, Ede en Hoogeveen) kregen voor dergelijke experimenten. Deze gemeenten krijgen een vaste bijdrage zodat ze kunnen doorgaan met de experimenten die in 2021 zijn gestart.

Voor nieuw aanvragende gemeenten is in 2023 in totaal € 8,9 miljoen beschikbaar. Deze gemeenten kunnen een aanvraag doen voor een experiment met begeleiding of zonder begeleiding van een centraal persoon.

2 aanvraagrondes

Je kunt de specifieke uitkering aanvragen in 2 rondes:

  • van 20 februari 2023, 9.00 uur tot en met 10 maart 2023, 18.00 uur
  • van 27 juni 2023, 9.00 uur tot en met 11 juli 2023, 18.00 uur

Om zoveel mogelijk initiatieven een kans te geven, is in de eerste ronde het volledige budget van € 8,9 miljoen beschikbaar. Is er na de eerste ronde nog budget over? Dan is dat beschikbaar in de tweede ronde. Als gemeenten meer aanvragen dan er beschikbaar is, dan verdelen we het budget door te loten.

Lees meer over deze uitkering

NZa-beleidsregel 'innovatie voor kleinschalige experimenten'

Met deze regeling kunnen zorgaanbieders samen met zorgverzekeraars of zorgkantoren drie jaar lang kleinschalig experimenteren met zorg die onder de zorgverzekering of Wet langdurige zorg valt. Deze experimenten worden buiten de bestaande regels om gefinancierd. Als een experiment positieve resultaten laat zien, komt het in aanmerking voor een structurele bekostiging.

Lees meer over de beleidsregel

Wil je  op de hoogte blijven van actuele regelingen? Volg ons dan op LinkedIn of abonneer je op onze nieuwsbrief. Op deze kanalen delen we regelmatig nieuwe en actuele subsidieregelingen.

Deel deze pagina