Kennis

Voor een succesvolle transitie naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek moeten we weten wat werkt en wat niet. Daarom verzamelen we de benodigde kennis en onderzoeken we wat er nodig is om de volgende stappen te kunnen zetten.


ACM Beleidsregel Juiste Zorg op de Juiste Plek

Logo ACM
© ACM

In de Beleidsregel JZOJP staan vijf voorwaarden waaraan een samenwerking in het kader van JZOJP moet voldoen. Partijen die geen boete willen riskeren, kunnen in de beleidsregel kijken hoe zij hun afspraken het beste kunnen inrichten

Over de Beleidsregel


Expertgroep Juiste Zorg op de Juiste Plek

Vier mensen in overleg
© Rijksoverheid

De expertgroep bestaat uit deskundigen uit de zorg en ondersteuning. De groep komt meerdere malen per jaar bij elkaar en buigt zich steeds over een actueel thema. Deelnemers worden uitgenodigd op basis van hun expertise en afhankelijk van het actuele thema.

Over de expertgroep


Kennisplatform Juiste Zorg op de Juiste Plek

Eerste bijeenkomst Kennisplatform
© VWS

Het Kennisplatform inventariseert welke kennis al beschikbaar is en welke toepassingen van de Juiste Zorg op de Juiste Plek succesvol zijn. Ook kijkt het Kennisplatform waar nog kennis ontbreekt en doet het aanbevelingen om de hiaten op te vullen. Hiervoor wordt jaarlijks een kennisagenda gemaakt, met voorstellen voor het komende jaar.

Over het Kennisplatform


Lerende evaluatie door het RIVM

Schematische weergave van de lerende evaluatie
© RIVM

Het RIVM voert vanaf oktober 2020 in opdracht van het ministerie van VWS een lerende evaluatie uit van de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. De centrale vraag is: wat hebben partijen van elkaar nodig om de beweging verder te brengen?

Regionale en thematische netwerken krijgen een actieve rol in de lerende evaluatie, om samen te kunnen leren en vernieuwen.

Over de lerende evaluatie

Deel deze pagina