Financiële ondersteuning

Partijen die werken aan de transformatie naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek kunnen financiële ondersteuning krijgen vanuit het ministerie van VWS. ZonMw biedt hiervoor een programma aan. Ook is er een vergoeding beschikbaar voor patiënten die meedenken binnen een regionaal samenwerkingsverband.

Subsidieregeling ZonMw

Het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)  geeft subsidie aan regionale samenwerkingsverbanden die werken aan vernieuwing in de zorg. Het programma loopt tot en met eind 2021. Er is in totaal zeven miljoen euro beschikbaar.

De subsidieregeling van ZonMw bestaat uit vier instrumenten. 

Lees meer op de website van ZonMw

Vergoeding voor patiënten die meedenken over regiobeelden

Regiobeelden zijn een middel om de huidige en toekomstige zorgbehoeften in een regio in kaart te brengen. De inbreng van patiënten en ervaringsdeskundigen is onmisbaar bij het ontwikkelen van regiobeelden. Zij weten als geen ander welke ondersteuning nodig is. Daarom stelt het ministerie van VWS een vergoeding beschikbaar voor patiënten die betrokken zijn bij een regionale samenwerking. PGOsupport keert deze vergoeding uit en helpt de juiste personen te werven en te trainen. PGOsupport werkt samen met cliënten- en patiëntenorganisaties.

Lees meer op de website van PGOsupport

Meer financiële regelingen

Zorg van Nu biedt een overzicht van financiële regelingen die een extra impuls geven aan het gebruik van innovaties, zodat zorg van de toekomst zorg van nu wordt. 

Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen de subsidieregeling Preventiecoalities gebruiken om samen te werken aan preventie voor risicogroepen.

Op de website van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) vind je een overzicht van alle financieringsmogelijkheden voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek. 

Deel deze pagina