Disclaimer

Deze website is niet commercieel van aard.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waarbij wij streven naar correcte en actuele informatie. Desondanks kan het voorkomen dat fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie per mail stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid eventuele fouten en gebreken te herstellen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld als professioneel advies. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van de websites van derden waarnaar wordt verwezen. Wij kunnen in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die is of kan ontstaan door direct of indirect gebruik van de gegevens en informatie op deze website.