15 januari 2020

Welzijn op Recept in steeds meer gemeenten

Gisteren overhandigde het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept nieuw onderzoek aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Het onderzoek laat zien dat inwoners uit 83 verschillende gemeenten al gebruik kunnen maken van Welzijn op Recept.

© VWS

Hulp bij psychosociale klachten

Welzijn op Recept is een interventie die mensen met psychosociale klachten helpt met behulp van een welzijnscoach. Huisartsen kunnen deze personen doorverwijzen naar de welzijnscoach van Welzijn op Recept. Personen die gebruik hebben gemaakt van de interventie geven aan dat ze hun zelfvertrouwen hebben teruggevonden en zich gezonder voelen.

Lees meer over de aanpak van Welzijn op Recept in het praktijkvoorbeeld.

Ruimte voor verbetering

De interventie is veelbelovend, maar het nieuwe onderzoek laat zien dat er nog ruimte is voor verbetering. Zo ligt het aantal doorverwijzingen per huisarts nog laag. Nieuw onderzoek zal meer inzicht geven in de opschaling en effecten van de interventie.

Benieuwd naar alle uitkomsten? Lees het onderzoek van het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept.