4 mei 2021

Webinar 18 mei: Samenwerken in regionale netwerken - van regiobeeld naar regioaanpak

Samenhangende zorg in de regio organiseren, zodat elke inwoner in Nederland toegang heeft tot goede en betaalbare zorg en ondersteuning, beschikbaar binnen redelijke tijd en afstand. Dat is een van de ambities van de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek. Hoe kan zo'n regionale aanpak eruitzien? Hoe beweeg je van analyses en ideeën naar acties? En wat kunnen regio's van elkaar leren? Deze vragen staan op 18 mei centraal in het webinar 'Samenwerken in regionale netwerken - van regiobeeld naar regioaanpak'. 

Van plannen naar acties

Om invulling te geven aan de ambitie van samenhangende regiozorg zijn voor de meeste plekken in Nederland inmiddels regiobeelden beschikbaar. Ze geven een goed beeld van de zorgvraagontwikkeling binnen de regio en daarmee de kansen en uitdagingen die er liggen. De regiobeelden zijn een mooie eerste stap, maar voor goede regionale samenwerking is meer nodig. Onderzoek van Berenschot laat zien dat er grote verschillen zijn in de voortgang van regioplannen en -activiteiten. De opgave is om overal in Nederland de regioplannen om te zetten in concrete acties en zo te komen tot echte zorgvernieuwing. Het helpt daarbij om samen te verkennen wat de sleutels zijn tot goede samenwerking en best practices te delen.

Drie regio's in gesprek

In het webinar op 18 mei delen experts uit drie verschillende regio's hun ervaringen en inzichten over hun regioaanpak. Simon Broersma (hoofdredacteur Skipr) gaat in gesprek met Sven de Langen (regio Rotterdam), Margriet Schneider (regio Utrecht) en Joost Koemans (regio Zeeland). Iedere regio kenmerkt zich door haar eigen context, uitdagingen en kansen.

De experts bespreken vragen als:

Tijdens dit interactieve webinar is er ruimte voor kennisdeling, zodat we samen de volgende stap kunnen maken naar een succesvolle aanpak in de eigen regio. Meld je gratis aan en praat mee.

Kijk het webinar terug

Over de sprekers

Sven de Langen is als wethouder bij de Gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de portefeuille volksgezondheid, zorg, ouderen en sport. Margriet Schneider is voorzitter Raad van Bestuur bij het UMC Utrecht. Joost Koemans is voor CZ programmanager Toekomstbestendige huisartsenzorg Zeeland.

Meer weten over de sprekers? Lees hun biografieën op Skipr.nl.

Praktische informatie

Dit webinar is een initiatief van de Juiste Zorg op de Juiste Plek in samenwerking met Skipr.