15 februari 2021

VWS wil met campagne stress rond zwangerschap verminderen

De toekomst van een kind begint al voor de geboorte. De eerste 1000 dagen – vanaf de conceptie tot het tweede levensjaar – zijn van cruciaal belang. Het verloop van deze periode blijkt een belangrijke graadmeter voor zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Met de nieuwe campagne ‘Mamaliefde en papaliefde is...’ wil het ministerie van VWS ouders helpen stress te verminderen over bijvoorbeeld woon- of geldproblemen. Door ouders zorg en ondersteuning te bieden tijdens en na de zwangerschap, starten zoveel mogelijk kinderen op een zo goed mogelijke manier en daar hebben ze hun hele leven profijt van.

Problemen bespreekbaar maken

De doelgroep van de campagne bestaat voornamelijk uit ouders tussen de 18 en 40 jaar in een kwetsbare situatie en met zorgen over hun financiën, relatie of huisvesting. Het doel is om deze problemen bespreekbaar te maken en angst of schaamte om met een zorgverlener te praten weg te nemen. Tijdens de campagne worden communicatiematerialen verspreid onder lokale coalities die tonen wat mamaliefde is en hoe ouders in contact kunnen komen met zorgverleners. Op het speciale YouTube-kanaal mamaliefdeis.nl worden herkenbare verhalen getoond over het gesprek dat moeders aangingen met hun zorgverlener.

Programma Kansrijke Start

Deze campagne is onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start. In dit programma werken gemeenten en het Rijk in lokale coalities samen met medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboorte- en jeugdgezondheidszorg aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen.

Wil je weten hoe zo’n lokale coalitie tot stand komt? In de regio Utrecht zetten verschillende partijen onlangs de eerste gezamenlijke stappen en onderzochten ze waar moeders en zorgverleners behoefte aan hebben in de eerste 1000 dagen. Bekijk de uitkomsten van dat onderzoek in het boekje ‘De eerste 1000 dagen. Samen werken aan een kansrijke start in de regio Utrecht.’