18 juni 2019

JZOJP Voortgangsrapportage aangeboden aan de Tweede Kamer

Vandaag heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een voortgangsrapportage over de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)Ā naar de Tweede Kamer gestuurd.

In deze brief staat beschreven hoe partijen in de regio aan de slag zijn gegaan met het gedachtegoed van JZOJP. Tijdens regiobijeenkomsten in het land deelden lokale initiatieven hun ervaringen met aanwezige zorgaanbieders, -ontvangers en ā€“financiers. OpĀ deĀ JZOJP-websiteĀ zijn inmiddels meer dan veertig goede voorbeelden te vinden.

In de rapportage wordt uitgebreid omschreven hoe VWS de beweging stimuleert. Er wordt verwezen naar de basisdataset die het RIVM heeft ontwikkeld om regioā€™s te helpen bij het in kaart brengen van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Partijen kunnen via ZonMw vouchers aanvragen voor het inhuren van expertise bij het opstellen van het regiobeeld. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om (financiĆ«le) hulp bij procesondersteuning en inbreng van ervaringsdeskundigheid te ontvangen. Op dit moment wordt gewerkt aan het oprichten van het kennisplatform JZOJP. Hiermee draagt VWS bij aan beter onderbouwde praktijk en beter onderbouwd beleid. Tot slot wordt beschreven hoe JZOJP samenhangt met andere programmaā€™s en trajecten binnen VWS en welke stappen verschillende toezichthouders en regulatoren zetten om de Juiste Zorg op de Juiste Plek verder te brengen.

Naast een terugblik, geeft de rapportage ook een inkijkje in de toekomst. Het ondersteuningsaanbod zal zich de komende jaren nog verder ontwikkelen: de website zal een steeds groter aanbod van voorbeelden bevatten en zich uitbreiden tot een community, de basisdataset voor het gedeelde regionale beeld zal worden doorontwikkeld, er zullen dit jaar diverse themabijeenkomsten worden georganiseerd en ook de financiƫle ondersteuning door ZonMw zal nog tot 2021 doorlopen.


Deel deze pagina