15 maart 2022

Van spreekkamer naar leefstijlinterventie, zo doe je dat

Een gezonde leefstijl kent veel voordelen, maar kan lastig zijn om zelfstandig te realiseren. Met behulp van leefstijlbegeleiding werken mensen hier samen met een professional aan. Hierdoor verbetert de gezondheid en kan het de kans op ziekte, complicaties of medicijngebruik helpen voorkomen of verminderen. Vaak weten mensen niet van het bestaan van deze begeleiding af. Een netwerk van professionals kan hierbij helpen, maar hoe richt je zo'n netwerk in? De Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen bieden handvatten in een nieuwe implementatiekaart.

Netwerk rondom het ziekenhuis

Zorgverleners, zoals medisch specialisten of verpleegkundigen, kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van leefstijlbegeleiding. Zij zien en spreken dagelijks met patiënten die baat kunnen hebben bij professionele begeleiding. En kunnen op een laagdrempelige manier het gesprek hierover aangaan. Om zorgverleners deze mogelijkheid te kunnen bieden, is er wel een netwerk nodig waar zij naar kunnen verwijzen. Zo’n netwerk bestaat uit professionals, binnen en buiten het ziekenhuis, die patiënten diverse vormen van leefstijlbegeleiding aanbieden.

Stapsgewijs een netwerk vormen

De nieuwe implementatiekaart biedt houvast bij het opzetten van een netwerk. Per stap staat beschreven wat je kan doen en wie je daarbij nodig hebt. Daarnaast laten verschillende praktijkvoorbeelden zien hoe zij een netwerk rondom leefstijlbegeleiding hebben gevormd. 

Dit bericht verscheen eerder op de website van Federatie Medisch Specialisten.