2 april 2021

Subsidieoproep voor onderzoek naar multidisciplinaire samenwerking

Samen werken we aan de meest optimale zorg voor iedere zorggebruiker, zodat er een verbetering op een breed domein plaatsvindt. Zo bevorderen we het dagelijks functioneren en de participatie in de maatschappij, vergroten we de zelfredzaamheid en maken we mogelijk om langer zelfstandig en gezond thuis te blijven wonen. Hoe en op welke manier kan een multidisciplinaire samenwerking bijdragen aan deze ambities? Die vraag staat centraal in de nieuwe subsidieoproep van ZonMw.

Meerwaarde van samenwerking

Met de subsidie kunnen universiteiten en hogescholen onderzoeken en onderbouwen wat de meerwaarde van multidisciplinaire samenwerking is. Daarnaast is er ruimte om het samenwerkingsproces te beschrijven, evalueren en verbeteren. De subsidie is bedoeld voor universiteiten en hogescholen die samenwerken met:

Het mag een bestaande samenwerking zijn of een nieuw opgerichte samenwerking. Met de voorwaarde dat de samenwerking bestaat uit minimaal twee zorgorganisaties.

Praktische informatie

Je kunt tot 22 juni 2021 een aanvraag voor jouw projectidee indienen. Per aanvraag kan maximaal €300.000,- worden aangevraagd. De maximale duur van een project is 36 maanden.