19 april 2024

Subsidieoproep versterking organisatie en governance van de regionale samenwerkingsstructuur

Regionale samenwerkingsverbanden kunnen tot 25 juni maximaal 50.000 euro subsidie aanvragen om de organisatie en governance van hun samenwerking te ontwikkelen en te versterken. De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die betrokken zijn bij de uitvoering van het regioplan voor hun regio.

Het afgelopen jaar hebben partijen in de 38 zorgregio’s met elkaar plannen gemaakt om de zorg en ondersteuning in hun regio goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Nu moeten ze die plannen ook uitvoeren. Dat vraagt één aanspreekbare regionale samenwerkingsstructuur. Die moet zich onder andere bezighouden met hoe besluiten worden genomen, hoe de achterban wordt vertegenwoordigd, hoe middelen worden verdeeld en wie waarvoor verantwoordelijk is.

© Purebudget

Financiële stimulans

Zo’n regionale samenwerkingsstructuur ontstaat niet vanzelf. Het vraagt inspanningen en investeringen van betrokken partijen. De ZonMw-stimuleringssubsidie ‘Versterking regionale samenwerkingsstructuur’ biedt een financiële stimulans om de samenwerkingsstructuur te ontwikkelen en te versterken.

De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro voor een looptijd van ten hoogste zeven maanden. De subsidie kan worden aangevraagd door regionale samenwerkingsverbanden die betrokken zijn bij de uitvoering van het regioplan. Zo’n samenwerking moet minimaal bestaan uit een zorgaanbieder, de preferente zorgverzekeraar en een gemeente. Bij voorkeur zijn ook andere partijen betrokken, zoals het sociaal domein en inwoners.

Meer weten?

ZonMw organiseert op 6 mei van 11 tot 12 uur een webinar over de subsidieregeling. Hierin krijg je op alle algemene vragen een antwoord. Of kijk op de FAQ-pagina op de website van ZonMw. Staat jouw vraag er niet bij of heb je specifieke vragen over jouw regio of subsidieaanvraag? Mail dan naar regionalesamenwerking@zonmw.nl of bel 070 349 54 72.

Ga naar de subsidieoproep van ZonMw

In het kort

Wat: Stimuleringssubsidie versterking organisatie en governance van de regionale samenwerkingsstructuur
Voor wie: Regionale samenwerkingsverbanden die betrokken zijn bij de uitvoering van het regioplan
Hoeveel: Maximaal 50.000 euro voor een looptijd van ten hoogste 7 maanden
Wanneer: Indienen tot 25 juni 14:00 uur