26 april 2023

Subsidie voor verstevigen en borgen burgerparticipatie

Van 17 mei tot 29 juni 2023 tot kunnen regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het verstevigen en borgen van burgerparticipatie in het samenwerkingsverband. Naast het verstevigen en borgen heeft de subsidie tot doel om kennis en handvatten te delen voor het succesvol inzetten van burgerparticipatie. 

Let op: Deze subsidieoproep is nog in ontwikkeling. De uiteindelijke oproeptekst kan daarom op onderdelen nog afwijken van de vooraankondiging.

Voor koplopers en pioniers

Zowel samenwerkingsverbanden die al burgers actief betrekken (koplopersfase) als verbanden die opstarten (pioniersfase) kunnen een aanvraag doen. De aanvragen dienen gericht te zijn op het verstevigen en borgen van de rol van burgers bij het:

Samenwerkingsverbanden die subsidie toegekend krijgen, nemen deel aan kennisuitwisseling over burgerparticipatie binnen domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden. Dit gebeurt in sessies waarin inspiratie en kennis delen centraal staat.
Het totale subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 1.500.000. Het maximale aan te vragen subsidiebedrag per project is € 125.000 met een maximale looptijd van 20 maanden.

Belangrijke data

De subsidieoproep opent woensdag 17 mei en sluit donderdag 29 juni 2023 om 14.00 uur. Dinsdag 6 juni van 12.00 tot 13.00 uur organiseert ZonMw een webinar waarin de subsidieoproep wordt toegelicht. Daarnaast is er ruimte om eventuele vragen te beantwoorden. 

Samenwerking ZonMw-programma’s

Deze subsidieoproep komt voort uit een samenwerking tussen de ZonMw-programma’s Juiste Zorg Op de Juiste Plek en Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg. Beide programma’s stimuleren samenwerking met burgers respectievelijk ouderen.