10 oktober 2023

Subsidie voor opstellen regioplannen

Partijen die gezamenlijk een regioplan opstellen voor een specifieke zorgkantoorregio kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om interne medewerkers in te zetten, externe deskundigheid in te huren of andere partijen te betrekken. Aanvragen voor deze subsidie kunnen tot 26 oktober om 14.00 uur ingediend worden.

De subsidie kan gezamenlijk worden aangevraagd door partijen die een regioplan opstellen. Het gaat hierbij minimaal om de marktleider zorgverzekeraar in de betreffende regio, vertegenwoordigende gemeente(n), zorgaanbieders in de regio en (vertegenwoordigers van) burgers en/of patiënten.

Per regio kan maximaal € 122.500,- worden aangevraagd. Binnen dit maximale bedrag is € 12.500,- expliciet alleen beschikbaar voor het betrekken van (vertegenwoordigers van) burgers en/of patiënten bij het opstellen van de regioplannen. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 4.900.000.

Meer informatie over deze subsidieregeling

Deel deze pagina