6 juli 2020

Sterke wijknetwerken opbouwen met nieuwe online toolbox

Sterke wijknetwerken, waarin de eerstelijnszorg samenwerkt met welzijn en burgers, bevorderen de vitaliteit en gezondheid van bewoners. Maar hoe organiseer je zoiets? HAN University of Applied Sciences heeft een online toolbox ontwikkeld om een succesvol netwerk op te zetten.

Infographic Succesvol samenwerken in wijknetwerken
© HAN University of Applied Sciences

Stappenplan, instrumenten en literatuur

De toolbox is opgebouwd aan de hand van vier fasen van netwerkontwikkeling: verkennen, vormgeven, verdiepen en verankeren. Voor elke fase zijn een stappenplan, een reeks instrumenten en relevante literatuur beschikbaar. Als samenwerkingsverband kun je hier meteen mee aan de slag.

Theorie ontmoet praktijk

Theorie en praktijk komen samen in deze online gereedschapskist, die het resultaat is van het project 'Een sterk wijknetwerk: burgers, professionals en onderwijs SAMEN!’. Voor dit project hebben HAN University of Applied Sciences, Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg KOH en Radboudumc samengewerkt, met financiering vanuit het ministerie van VWS.

Deel deze pagina