19 november 2020

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen verkleinen: hoe doe je dat?

Ieder mens heeft recht op een zo goed mogelijke gezondheid. In Nederland worden we steeds ouder en het aantal jaren in goede ervaren gezondheid stijgt. Toch zijn er nog grote gezondheidsverschillen. Expertisecentrum Pharos zet zich in om deze verschillen te verkleinen. Zij delen al meer dan 30 jaar hun kennis en expertise op het gebied van gezondheidsverschillen. In dit artikel lichten we twee concrete hulpmiddelen uit waarmee je direct zelf aan de slag kan.

Portretten van mensen van verschillende leeftijden
© Pharos

Negen principes voor een succesvolle strategie

Gezondheidsverschillen zijn hardnekkig en daardoor moeilijk op te lossen. Expertisecentrum Pharos heeft negen principes ontwikkeld voor een duurzame aanpak van gezondheidsverschillen. Zo adviseren zij onder meer om kansen te benutten in verschillende levensfasen en persoonsgericht te werken. De principes vormen een routekaart waarmee je binnen jouw organisatie kunt werken aan het verminderen van gezondheidsverschillen. 

Menukaart persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg heeft een gunstig effect op de gezondheid, omdat niet de aandoening, maar de mens centraal staat. Zorg die afgestemd is op de behoeften en situatie van de patiënt is extra relevant bij mensen in achterstandssituaties, bij wie vaak sprake is van complexe problematiek en minder goede gezondheidsvaardigheden.

De menukaart persoonsgerichte zorg van Pharos helpt zorgverleners in de eerste lijn om betere persoonsgerichte zorg te leveren. Thema’s als communicatie, verdiepen in de patiënt en samenwerking komen aan bod, waarbij steeds wordt verwezen naar extra hulpmiddelen om de adviezen in praktijk te brengen. Managers en bestuurders van zorggroepen en gezondheidscentra kunnen de menukaart gebruiken om persoonsgerichte zorg te faciliteren binnen de organisatie.

Deze informatie is afkomstig van de themapagina Sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Deel deze pagina