10 juli 2023

Ronde 2 Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis

Aanbieders van zorg en/of ondersteuning aan zelfstandig wonende ouderen kunnen vanaf dinsdag 12 september subsidie aanvragen voor externe ondersteuning bij implementatie of opschaling van innovaties die ouderen helpen om langer thuis te blijven wonen. De aanvraagtermijn sluit op 31 oktober 2023 . Het maximale bedrag per aanvraag is € 10.000, inclusief btw.

Lees meer over de regeling

De subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is bedoeld voor zorg- en/of ondersteuningspartijen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook gemeenten en GGD’s kunnen een beroep doen op de regeling. Verder kunnen ontwikkelaars van zorginnovaties een aanvraag indienen, mits ze samenwerken met een aanbieder van zorg en/of ondersteuning.

Coach inhuren

Met de subsidie kunnen aanvragers een externe coach inhuren die hen ondersteunt bij het implementeren of opschalen van innovaties. De coach kan bijvoorbeeld worden ingezet om zorginnovaties te helpen integreren in zorgprocessen of om mantelzorgers en/of ouderen te leren hoe ze zorginnovaties kunnen benutten. Organisaties mogen maximaal één aanvraag indienen. Voor aanbieders van wijkverpleging geldt een uitzondering: zij mogen maximaal drie aanvragen doen.

Aanvragen vóór 31 oktober

Aanvragen kan tot uiterlijk 31 oktober 2023 om 14 uur. De aanvragen worden beoordeeld door ZonMw. Dat zal onder meer kijken of innovaties aansluiten bij de doelen van het programma Wonen, Ondersteunen en Zorg voor Ouderen (WOZO). Uiterlijk 29 december maakt ZonMw de uitslag bekend. De coachingtrajecten mogen een half jaar duren en moeten in 2024 beginnen en eindigen.

Lees meer over de regeling