30 juni 2021

Radboudumc ziet aantal complicaties halveren door Fit4Surgery-programma

PatiĆ«nten met darmkanker in het Radboudumc krijgen sinds twee jaar het programma Fit4Surgery aangeboden. Hiermee verbeteren ze hun conditie voordat ze geopereerd worden. Het resultaat is 50% minder complicaties en een kortere opnametijd in het ziekenhuis. Vanwege dit succes gaat het Radboudumc Fit4Surgery de komende twee jaar beschikbaar stellen voor alle ziektebeelden.Ā 

Still uit een video van NZa over het programma Fit4Surgery
© NZa

Training, voeding en mentale begeleiding

Het idee achter het Fit4Surgery-programma is simpel: hoe fitter iemand een operatie in gaat, hoe beter iemand een operatie uit komt.Ā Het programma bestaat uit fysieke training, voedingsadvies, mentale begeleiding en het stoppen met roken en alcohol. De patiĆ«nt komt na het gesprek met de behandelend chirurg bij de prehabilitatie-coƶrdinator in de Fit4Surgery-testkamer. Deze maakt samen met de patiĆ«nt een persoonlijk plan ter voorbereiding op de operatie. De fysiotherapeut en de diĆ«tist zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het programma.Ā 

Uitbreiden naar 20 zorgpaden

Uit een pilot met patiĆ«nten met darmkanker komen de voordelen van het Fit4Surgery-programma duidelijk naar voren. Niet alleen zijn er 50% minder complicatiesĀ na de operatie, ook liggen patiĆ«nten twee dagen korter in het ziekenhuis. Uit verschillende (inter)nationale studies komen vergelijkbare resultaten. Het Radboudumc heeft daarom samen met zorgverzekeraars besloten om dit programma ook aan te bieden aan patiĆ«nten met andere ziektebeelden. In 2021 vindt een uitbreiding plaats naar in totaal 7 zorgpaden (ca. 400 patiĆ«nten). Daarna zal na een positieve tussenevaluatie in 2022 het aantal zorgpaden worden uitgebreid naar in totaal 20 zorgpaden (ca. 2000 patiĆ«nten per jaar).Ā Aan de implementatie van het Fit4Surgery-programma is een wetenschappelijke studie verbonden. Binnen de studie meet het Radboudumc de effecten bij de verschillende patiĆ«nten van de verschillende zorgpaden.

Gesteund door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben zich als grootste spelers in de regio hard gemaakt voor Fit4Surgery. Ook Zilveren Kruis en Menzis scharen zich achter het initiatief.