9 november 2020

NZa-regeling maakt kleinschalige innovatieve experimenten mogelijk

Als we de zorg in Nederland duurzaam willen verbeteren, moeten we onszelf steeds opnieuw blijven uitvinden. Er zijn ideeën genoeg over hoe we kunnen vernieuwen in de zorg. Mooie plannen stranden echter vaak door obstakels in de financiering. Met een speciale regeling stimuleert de Nederlandse Zorgautoriteit kleinschalige experimenten. 

Hartwacht gebruiker meet bloeddruk
© CCN

Drie jaar experimenteren

Zorgaanbieders kunnen onder de NZa-regeling samen met zorgverzekeraars of zorgkantoren drie (met uitloop tot vijf) jaar lang kleinschalig experimenteren met zorg die onder de zorgverzekering of Wet langdurige zorg valt. Deze experimenten worden buiten de bestaande regels om gefinancierd, en komen in aanmerking voor een structurele bekostiging als het experiment positieve resultaten laat zien.

Aansluiten bij bestaand experiment

Ook als je als zorgaanbieder of zorgverzekeraar nog geen concreet idee hebt, maar wel aan de slag wil met innovatie, biedt de regeling mogelijkheden. Je kunt je aansluiten bij een van de lopende experimenten, bijvoorbeeld op het gebied van huisartsenzorg, ggz of verpleeghuiszorg. Bijkomend voordeel is dat uit onderzoek blijkt dat experimenten met meerdere deelnemers meer kans hebben om opgenomen te worden in de reguliere bekostiging.

Lees meer over de regeling