26 april 2024

Nieuwe subsidieregeling om technologie in zorg te stimuleren

Er is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar om technologische innovaties in de zorg te stimuleren. Deze regeling, genaamd Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ), biedt financiële ondersteuning aan projecten die bijdragen aan een betere zorg met behulp van technologie.

Wat houdt de STOZ in?

De STOZ is bedoeld om zorginstellingen, zorgprofessionals en andere betrokkenen te helpen bij het implementeren van innovatieve technologieën die de kwaliteit van zorg verbeteren. Dit kan variëren van digitale systemen voor patiëntenzorg tot slimme toepassingen die het werk van zorgverleners ondersteunen. Met deze subsidie kunnen projecten worden gefinancierd die bijdragen aan efficiëntere zorgprocessen, betere communicatie tussen zorgverleners en patiënten, en meer gepersonaliseerde zorg. 

De STOZ is relevant voor verschillende partijen binnen de zorgsector, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, maar ook voor individuele zorgverleners en technologiebedrijven die innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de zorg. Als je bezig bent met het verbeteren van de zorg met behulp van technologie, kan deze subsidie jou helpen om jouw project te realiseren.

In het kort

Wat: Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ)
Voor wie: Partijen binnen de zorgsector, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties
Hoeveel: Implementatiestart maximaal € 25.000 subsidie. Opschalings- en evaluatieroute minimaal € 25.000 en maximaal € 750.000 subsidie.
Wanneer: Indienen vanaf 14 mei 09:00 uur tot vrijdag 20 december 17:00 uur

Hoe kun je gebruikmaken van de STOZ?

Als je geïnteresseerd bent in deze subsidie, kun je een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op hun website vind je meer informatie over de voorwaarden, het aanvraagproces en de deadlines. Zorg ervoor dat je project voldoet aan de criteria van de subsidie en dat je een goed onderbouwd plan hebt om de technologie succesvol te implementeren in de zorgpraktijk.

Lees meer over de STOZ

Technologie in de zorg versnellen

Het gebruik van technologie in de zorg biedt tal van mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te verbeteren, de werkdruk van zorgverleners te verlichten en de zorg efficiënter te maken. Door financiële ondersteuning te bieden aan projecten die hieraan bijdragen, wil de overheid de implementatie van technologische innovaties in de zorgsector versnellen. Deze regeling is belangrijk voor iedereen die betrokken is bij de zorg, zowel zorgverleners als zorgontvangers, omdat het uiteindelijk kan leiden tot betere en meer toegankelijke zorg voor iedereen.