18 december 2019

3 subsidierondes JZOJP geopend

e 3 nieuwe subsidierondes zijn geopend door het ZonMw-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Met hulp van de subsidies kunnen regio’s samenwerkingsverbanden opstarten of verder ontwikkelen. De samenwerkingsverbanden zetten in op het verplaatsen, vervangen of voorkomen van zorg. Ook kunnen regio’s met behulp van de voucher een gedeeld regiobeeld opstellen.

De volgende subsidierondes zijn geopend:

Je kan tot uiterlijk 14.00 op 11 februari 2020 je aanvraag indienen. Bij ZonMW kun je informatie vinden over de aanvraagprocedure. Let op: De aanvraagformulieren zijn na de eerste subsidieronde aangepast. Oude aanvraagformulieren worden daarom niet in behandeling genomen door ZonMw.

Webinar op 13 januari

ZonMw organiseert op 13 januari een webinar om geïnteresseerden te informeren en ondersteunen bij een aanvraag. Tijdens dit webinar kunnen praktische vragen gesteld worden over de subsidieoproepen. Reserveer alvast je plek door het aanmeldingsformulier in te vullen.