22 augustus 2022

Nieuwe ronde subsidieregeling Implementatie- en Opschalingscoaching

Met ingang van maandag 22 augustus om 14 uur is de achtste ronde geopend van de subsidieregeling Implementatie- en Opschalingscoach. Gemeenten, GGD’en en organisaties in de zorg kunnen subsidie aanvragen om een coach in te huren die helpt bij implementatie en opschaling van innovaties. Aanvragen kan tot 26 september, 14 uur.

Animatie loge Zorg voor innovatie
© Zorg voor innovatie

Innovatie is nodig om de zorg ook in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De subsidieregeling is bedoeld om innovatie te stimuleren. Een coach kan helpen om innovatie te versnellen en knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld om cliënten en medewerkers mee te krijgen, innovaties te integreren in het zorgproces en regionale samenwerking te stimuleren.

De subsidie kan ook worden aangevraagd door organisaties waarbij innovatie nog in de kinderschoenen staat. Bijvoorbeeld voor ondersteuning bij visieontwikkeling op e-health, het ontwikkelen van een strategie of het opstellen van een implementatieplan.

Wie kan aanvragen?

De regeling staat open voor drie categorieën aanvragers:

Ontwikkelaars van zorginnovatie moeten de aanvraag indienen samen met een zorgaanbieder, gemeente of GGD. Aanbieders van fysiotherapie en oefentherapie zijn uitgesloten van deze ronde.

Update: doelgroep verder uitgebreid

Verpleegzorgorganisaties aansluitend op het programma WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) kunnen in nu ook een aanvraag indienen. Daarnaast is er voor andere aanvragers die niet onder dit programma vallen ook mogelijk om een aanvraag in te dienen. Lees de voorwaarden in de subsidieoproep goed door om te zien of jij in aanmerking komt voor deze subsidieregeling. 

Bijdragen aan passende zorg

Aanvragen dienen bij te dragen aan de beweging naar passende zorg. Passende zorg is zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waarde gedreven is (doelmatig) en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt (samen beslissen).

Als aanvragende organisatie selecteer je zelf een coach. Naast een omschrijving van het doel van de coaching voeg je een offerte bij de aanvraag. De offerte is maximaal 2 pagina’s lang en bevat in ieder geval het uurtarief en de totaalprijs (inclusief btw).

Aanvragen voor 26 september

De achtste ronde van de subsidieregeling bestaat uit vouchers van ten hoogste € 10.000. De aanvraagtermijn sluit op 26 september om 14 uur. In totaal is er €1.250.000 beschikbaar. De aanvragen worden behandeld om volgorde van binnenkomst. Wacht dus niet te lang met aanvragen.

Lees meer over de regeling