4 november 2020

Nieuwe regeling geopend: training tot digicoach

Slimme zorgoplossingen dragen niet alleen bij aan de kwaliteit van leven en zorg, maar zijn ook onmisbaar geworden voor de organiseerbaarheid van de gezondheidszorg. Het succesvol inzetten van deze oplossingen vraagt niet alleen om welwillendheid van medewerkers, maar ook om een bepaald niveau van digivaardigheid. Zorg voor innoveren heeft daarom een nieuwe subsidieregeling geopend om zorgprofessionals te trainen tot digicoach.

Update: eerste ronde vroegtijdig gesloten

Zorg voor innoveren sluit vroegtijdig de nieuwe subsidieregeling ā€˜training tot digicoachā€™, omdat de beschikbare vouchers in recordtijd zijn uitgegeven! De regeling blijkt te voorzien in een grote behoefte. Voor aanvragers die in deze ronde geen voucher hebben verkregen, is er daarom goed nieuws: er zal een nieuwe ronde geopend worden op 2 maart 2021.

Wie komt in aanmerking?

Bij de nieuwe regeling kunnen zorg- en welzijnsorganisaties een voucher aanvragen om medewerkers te laten trainen tot digicoach. Het gaat specifiek om organisaties die vallen onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet.

© Zorg voor innoveren

Wat kan worden aangevraagd?

Per organisatie kunnen maximaal 4 medewerkers getraind worden. De regeling biedt het volgende:

  • Een programma met twee trainingsdagen waarbij de focus ligt op coachende en technologische vaardigheden en daarnaast nog verschillende intervisiemomenten.
  • De training vindt plaats bij de zorg- of welzijnsorganisatie of indien gewenst online.

Na het trainingstraject gaan de digicoaches zelf in de organisaties aan de slag. Belangrijk hierbij is dat de digicoaches ook de ruimte en tijd krijgen om deze functie te vervullen. Dit is ook een voorwaarde voor de aanvraag van de voucher. Van de digicoaches wordt niet verwacht dat zij ICT-specialisten worden. Belangrijk is dat zij collegaā€™s op een laagdrempelige en vertrouwde manier wegwijs kunnen maken bij digitale vragen.

Deadline en voorwaarden

Je kan tot uiterlijk 14 januariĀ  2021, 14.00 uur een aanvraag indienen. Ā Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden op de website van ZonMw. Kijk voor de meest gestelde vragen op de FAQ pagina voor Training tot digicoach.Ā 

Het nieuwsbericht overĀ  de subsidieregeling verscheen eerder op de website van Zorg voor innoveren.