4 mei 2023

Modelovereenkomst regionale inkoop Welzijn op Recept

Gemeenten staan voor de vraag hoe zij samen met zorgverzekeraars Welzijn op Recept kunnen implementeren en financieren. De nieuwe 'modelovereenkomst regionale inkoop Welzijn op Recept' plus bijbehorende handreiking biedt partijen houvast om afspraken te maken over inkoop en governance van Welzijn op Recept. De modelovereenkomst is sinds eind april beschikbaar.  

Bekijk de modelovereenkomst en handreiking

Coaching in plaats van een pil

Welzijn op Recept is een vorm van preventieve zorg met als doel om het welbevinden van kwetsbare mensen te verhogen. In plaats van een medicijn voor te schrijven, verwijst de huisarts pati├źnten naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk of┬áeenzaamheid . Via Welzijn op Recept worden pati├źnten verwezen naar de welzijnscoach om daarna weer deel te gaan nemen aan activiteiten in de wijk.┬áIn meer dan 150 gemeenten worden al welzijnsrecepten uitgeschreven.┬á

Concreet kwaliteitskader voor inkoop

Om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij de implementatie en financiering van Welzijn op Recept hebben Movisie en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept de ÔÇśmodelovereenkomst Regionale inkoop Welzijn op Recept' ontwikkeld. De modelovereenkomst geeft gemeenten een concreet kwaliteitskader voor inkoop. Partijen die in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) samen op regionaal niveau afspraken willen maken, kunnen de tekst van de modelovereenkomst overnemen en aanpassen.