27 mei 2019

Magazine ‘Toezicht op zorgnetwerken’ gelanceerd

Steeds vaker krijgen mensen zorg thuis en dat vraagt het nodige. Van zorgverleners, patiĆ«nten en hun naasten. Op welke wijze werk je samen in een netwerk? Hoe zorg je dat je echt vanuit het perspectief van de patiĆ«nt de zorg verleent? Hoe zorg je dat iedereen aangesloten is? En wat vraagt dat van governance en leiderschap? Daarover gaat het magazine ā€˜Toezicht op zorgnetwerkenā€™ datĀ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)Ā vandaag uitbrengt.Ā 

IGJ is de afgelopen jaren actief bezig om naar zorgnetwerken te kijken. Op welke manier kan IGJ samenwerking in zorgnetwerken stimuleren om bij te dragen aan goede patiĆ«ntenzorg? Dit magazine gaat over deze vragen. Over wat de inspectie doet en heeft gedaan en de beelden die ze heeft. Tijdens haar werk als toezichthouder ervaart IGJ dat er ongelofelijk veel mogelijk is in de zorg. De inspectie ziet dat goede samenwerking, coƶrdinatie en afstemming in zorgnetwerken van belang is voor goede patiĆ«ntenzorg. Ook ziet ze dat zorgverleners in verschillende regioā€™s creatief en energiek aan de slag zijn om zorg thuis mogelijk te maken.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Zorg (dichterbij) huis mogelijk maken is Ć©Ć©n van de elementen waar het gedachtegoed ā€˜de Juiste Zorg op de Juiste Plekā€™ uit bestaat. In het magazine gaat Lianne Schol, senior inspecteur Netwerkzorg bij IGJ, in gesprek met Ernst van Koesveld, secretaris van de Taskforce de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Aan bod komt onder andere hoe netwerkzorg bijdraagt aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Ernst laat zien wat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet om deze beweging te versnellen. Lianne vertelt op haar beurt hoe de IGJ goede netwerkzorg stimuleert. Het hele gesprek vind je hier: IGJ Magazine 'Toezicht op zorgnetwerken'

Ontwikkelingen toezicht op zorgnetwerken

Met dit magazine wil IGJ op een toegankelijke manier een terugblik en vooruitblik bieden op haar toezicht op zorgnetwerken. Ook hoopt ze met dit magazine zorgnetwerken in Nederland te inspireren en samenwerkingsinitiatieven te stimuleren. De komende jaren blijft IGJ het toezicht hier op richten.

IGJ houdt sinds 2015 toezicht op zorgnetwerken. Ze heeft in de ontwikkeling van dit toezicht de kwaliteit van zorg en de samenwerking in zorgnetwerken van verschillende doelgroepen onderzocht: kinderen die specialistische zorg thuis krijgen, kwetsbare ouderen en mensen met chronisch psychische aandoeningen. Deze toezichtonderzoeken voerde ze uit in verschillende regioā€™s in Nederland en momenteel lopen er ook diverse nieuwe projecten en toezichttrajecten op het gebied van zorgnetwerken. Het toezicht op zorgnetwerken is en blijft voor IGJ een speerpunt de komende jaren.