31 maart 2021

Lerende evaluatie JZOJP start actietafel GGZ: schrijf je nu in

Wat is er nodig om binnen de GGZ de juiste zorg op de juiste plek te realiseren? Wat gebeurt er al in regio's om het mentale welzijn en de veerkracht van inwoners te versterken? En welke gedeelde uitdagingen en oplossingen zijn er? Deze vragen staan centraal in de actietafel GGZ en mentale diversiteit, die half mei zal starten. De actietafel is onderdeel van de lerende evaluatie JZOJP van het RIVM. Wil je meedenken,¬†kennis uitwisselen en co-cre√ęren? Meld je dan nu aan voor de actietafel.¬†

Aan de slag met actuele leervragen

In verschillende regio's en netwerken gebeurt al veel om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren binnen de GGZ. Denk aan domeinoverstijgende samenwerking en de behoeften van inwoners als vertrekpunt nemen. De lerende evaluatie JZOJP wil de krachten van de leerregio’s bundelen en de beweging in een stroomversnelling brengen. Daarvoor nodigt het RIVM partijen, die werken aan mentale gezondheid in samenwerkingsverband, uit om deel te nemen aan de actietafel GGZ. Door mee te doen kun je leervragen inbrengen die voor jouw samenwerkingsverband actueel zijn. Ook krijg je de kans om regionale GGZ-gerelateerde uitdagingen op de landelijke tafel te agenderen. 

Gezamenlijke ontwikkelagenda

Tijdens de eerste bijeenkomst op 12 mei stellen de deelnemers een ontwikkelagenda samen. Daarna gaan jullie vervolgstappen bepalen aan de hand van drie gedeelde uitdagingen. In totaal zijn er vier sessies:

Aanmelden en meer informatie

Wil je je aanmelden voor de actietafel? Of heb je vragen? Mail dan voor 28 april naar jzojp@rivm.nl.