Werkt u al een aantal jaar in uw regio domeinoverstijgend? Of in een netwerk aan gezondheid en zorg? En wilt u de komende periode volgende stappen gaan zetten in de transformatie naar een nieuw gezondheidssysteem? De komende tijd organiseert ZonMw - samen met andere landelijke partijen en tegen de achtergrond van het IZA - verschillende activiteiten om samenwerkingsverbanden hierbij te helpen.

Ambitie

Transformeren naar een nieuw gezondheidssysteem is een mooie maar lastige opgave. Transformatie is immers een proces van de lange adem. Maar ook van schoksgewijze verandering.

Om tot gezondheidsbevordering en passende zorg en ondersteuning te komen is er verandering bij alle betrokkenen nodig. Dit vraagt om lef en creativiteit om die veranderingen zowel in cultuur, denk- en werkwijzen als in organisatiestructuur door te laten dringen.

Het (gezamenlijk leren van) het zetten van stappen in deze transformatie is onderdeel van een nieuw in ontwikkeling zijnde regeling van een breder ZonMw-programma dat is gericht ondersteuning van regionale samenwerking. Vooruitlopend op de officiële start van het programma gaat er al een aantal activiteiten van start.

Voorbereidingssubsidie

Vanaf maandag 3 juli kunnen regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden een kleine voorbereidingssubsidie aanvragen. De subsidie kan worden ingezet voor:

 Meer informatie over de voorbereidingssubsidie vindt u op zonmw.nl.
Let op: het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ wordt hier gehanteerd.

In de bijgevoegde bijlage vindt u een overzicht van de opzet en activiteiten/workshops. Ook vindt u er meer informatie over de bouwstenen. Op korte termijn zal uitgebreider over de regeling en het programma worden gecommuniceerd.

Deel deze pagina