18 januari 2021

GGZ nu ook toegang tot Wet langdurige zorg

Ongeveer 10.000 mensen met een psychische stoornis hebben permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig. Tot nu toe werd deze zorg bekostigd vanuit de Wmo of de Zvw. Per 1 januari 2021 kunnen zorgaanbieders ook gebruikmaken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarmee krijgen kwetsbare mensen voor een langere periode zekerheid over de zorg die zij nodig hebben.

Keuze uit twee bekostigingsmodellen

Om de veranderingen voor zorgaanbieders zoveel mogelijk te beperken, sluit de nieuwe bekostiging aan op de bestaande bekostiging in de Wlz en Zvw en de tot 2015 gebruikte bekostiging in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De NZa heeft twee bekostigingsmodellen ontwikkeld: een integraal model en een modulair model. Het integrale model is bedoeld voor zorgaanbieders die het totale pakket aan zorg voor een cliënt organiseren. Het modulaire model is vooral geschikt voor meerdere zorgaanbieders die samen werken aan de zorg voor een cliënt. De zorgaanbieder en het zorgkantoor bepalen samen welk model zij gebruiken.

Hoe bereid je je voor? 

Bekijk de informatiekaart van de NZa

Deel deze pagina