19 maart 2024

GGZ Ecademy en Kenniscentrum Phrenos werken samen aan scholing voor ggz-professionals

De nieuwe e-learningmodule ‘Aan de slag met domeinoverstijgend werken’ is een eerste kennisproduct dat volgt uit de samenwerking tussen GGZ Ecademy en Kenniscentrum Phrenos. Deze interactieve module is bedoeld voor iedereen die domeinoverstijgend gaat (samen)werken, zoals professionals die mensen met psychische problemen in het sociaal domein ondersteunen of behandelen.

Domeinoverstijgend samenwerken

Arjen Pronk en Jeanne Nitsche ondertekenen overeenkomst
© Kenniscentrum Phrenos en GGZ Ecademy

Kenniscentrum Phrenos ontwikkelde het instrument ‘Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe sociaal domein en ggz kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie.’ Om de implementatie van dit Kompas te bevorderen, maakten Kenniscentrum Phrenos en GGZ Ecademy de e-learningmodule ‘Aan de slag met domeinoverstijgend werken’, die in 2024 gratis beschikbaar is voor iedereen. Deze interactieve module biedt inspiratie, concrete handvatten en opdrachten voor professionals die domeinoverstijgend gaat (samen)werken. 

Arjan Pronk, directeur van GGZ Ecademy: "De samenwerking tussen GGZ Ecademy en Kenniscentrum Phrenos markeert een cruciale stap in ons gezamenlijke doel om via scholing kennis te delen en verandering in de zorg te bevorderen. Het Kompas biedt een concreet instrument voor succesvolle samenwerking tussen ggz en sociaal domein. Onze gezamenlijke scholing draagt bij aan brede implementatie, waarmee we professionals in verschillende domeinen stimuleren elkaars taal te spreken en tot een gezamenlijke aanpak te komen.”

Eerste gezamenlijk ontwikkelde e-learningmodule

Jeanne Nitsche, directeur algemene zaken van Phrenos: “De gezamenlijk ontwikkelde e-learningmodule 'Aan de slag met domeinoverstijgend werken' is een concrete stap om professionals in de ggz en het sociaal domein te ondersteunen en daarmee een bijdrage te leveren aan passende zorg. Wij verwachten dat de samenwerking tussen Kenniscentrum Phrenos en GGZ Ecademy de scholing van professionals aantrekkelijker en toegankelijker zal maken.”

De samenwerking is afgesloten voor een periode van vijf jaar. Inhoudelijk richt het zich allereerst op het thema ‘Domeinoverstijgend samenwerken tussen ggz en sociaal domein.’ Op termijn is de ambitie om een volledige Leerlijn voor dit thema te ontwikkelen.

Deel deze pagina