28 september 2021

Extra aandacht voor valpreventie in de Valpreventieweek

Gisteren is de Valpreventieweek van start gegaan. In deze week besteden we samen met VeiligheidNL en landelijke partners aandacht aan bewustwording van en kennisdeling over valpreventie. En dat is nodig, want elke vijf minuten belandt er een oudere op de eerstehulpafdeling na een ongelukkig valincident. Met valpreventie kunnen we deze incidenten en opnames in het ziekenhuis voorkomen.

Doe ook mee!

Deel jouw kennis en ervaring deze week en maak valpreventie bespreekbaar. Wees alert op valrisico onder ouderen, maak iemand zo nodig bewust van de risico’s en motiveer hem of haar om actie te ondernemen. Samen kunnen we zo onnodige zorg voorkomen. Daarnaast biedt valpreventie ook voordelen voor ouderen. Ze voelen zich na een cursus veiliger en krijgen meer vertrouwen in hun eigen handelen. 

Praktische toolkit en handige informatie

VeiligheidNL heeft samen met zorgprofessionals en ouderen een praktische toolkit ontwikkeld. De eenvoudige tools kunnen je o.a. helpen bij het signaleren van valrisico en om hierover het gesprek aan te gaan.

Op de website van VeiligheidNL vind je, naast de toolkit, ook veel informatie over het onderwerp. Zo kan je luisteren naar een serie van vier podcasts waarin wijkverpleegkundigen tips geven, berekenen wat de kosten en baten zijn van valpreventie of een praatkaart downloaden om het gesprek te vergemakkelijken. 

  Ga naar de website van VeiligheidNL