19 december 2023

Drie bijeenkomsten over subsidie voor domeinoverstijgende samenwerking

Speciaal voor gemeenten, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties die domeinoverstijgend (gaan) samenwerken en een beroep willen doen op de Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS), organiseert VWS drie bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn bedoeld om partijen te ondersteunen bij het indienen van hun subsidieaanvraag. En om inspirerende voorbeelden van domeinoverstijgende samenwerking te delen.

Online bijeenkomst

De eerste bijeenkomst is online en vindt plaats op 9 januari 2024. Deze bijeenkomst is met name voor partijen die de laatste hand leggen aan hun aanvraag voor de eerste ronde van de SPUK DOS. Die aanvraag moet 15 januari om 18.00 ingediend zijn. Experts van het ministerie van VWS zitten klaar om vragen te beantwoorden en te adviseren. Een uitgelezen kans om je aanvraag te optimaliseren en de kans te vergroten dat je aanvraag wordt toegekend.

Regiobijeenkomst Tilburg

De tweede bijeenkomst is in Tilburg op 22 januari 2024. Deze regiobijeenkomst gaat in op de tweede aanvraagronde voor de SPUK DOS voor 2024. Tijdens de bijeenkomst krijg je informatie over de SPUK DOS en de criteria om in aanmerking te komen voor een subsidie uit deze regeling. Ook krijg je tips voor een succesvolle aanvraag. Daarnaast delen we inspirerende voorbeelden van domeinoverstijgend samenwerken.

Regiobijeenkomst Almere

De derde bijeenkomst vindt plaats op 29 januari 2024 in Almere. Inhoudelijk is deze bijeenkomt gelijk aan die van 22 januari in Tilburg. Anja Kohler, Sanne Wesseling en Hanneke Keus van het ministerie van VWS gaan in op wat je kunt doen om een kansrijke aanvraag in te dienen voor de specifieke uitkering domeinoverstijgende samenwerking.

Lees meer over SPUK DOS op Dus-i.nl