5 maart 2024

Digizo.nu gelanceerd: samen de toepassing van digitale innovaties versterken

Op het IZA-congres heeft minister Conny Helder Digizo.nu officieel gelanceerd. Het platform ondersteunt zorg- en ondersteuningsorganisaties bij het implementeren van digitale innovaties. De organisatie prioriteert, toetst en evalueert digitale toepassingen en helpt zo de verandering van bestaande zorg- en ondersteuningsprocessen te versnellen.

Daarnaast worden er afspraken gemaakt over randvoorwaarden voor brede opschaling, er wordt hulp voor implementatie en opschaling geboden en (systeem)knelpunten die brede opschaling in de weg staan, worden besproken. Alle kennis, ervaring en geleerde lessen die hieruit voortkomen, worden openbaar beschikbaar gemaakt op Digizi.nu.

20 processen in behandeling

Op dit moment werkt Digizo.nu aan bijna 20 processen, waarvan de eerste resultaten al beschikbaar zijn op de nieuwe website. Michel Hofman, programmadirecteur Digizo.nu: "Het streven is om eind tweede kwartaal van dit jaar de eerste processen op de 'Pas toe lijst' te hebben staan. Wat betekent dat deze processen klaar zijn voor brede opschaling in de praktijk. Met alles wat we doen hebben we de mensen werkzaam in de zorg en ondersteuning voor ogen. Om hen te ontlasten, waardoor zij meer tijd aan de cliënt of patiënt kunnen besteden.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

© Digizo.nu

Alle 14 IZA partners die dit akkoord hebben ondertekend, werken gezamenlijk aan het doel om processen te veranderen en digitale innovaties te bestendigen. Dit doen zij ook door hun leden aan te moedigen en te leren wat wel en niet werkt in de praktijk.

Minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Erg goed dat alle IZA-partijen de krachten bundelen om hybride zorg met passende inzet van digitale toepassingen op te schalen! Want de urgentie is hoog. We moeten de zorg anders organiseren en hebben daar iedereen bij nodig. Burgers, patiënten, cliënten en mantelzorgers. En vooral ook professionals die met plezier in de zorg willen werken.”

Samen met en voor de zorg en ondersteuning

Digizo.nu heeft een breed scala aan stakeholders aan boord. Waaronder de zorgprofessional, welzijnsmedewerker, de stem van de patiënt en cliënt (vertegenwoordigd door de verschillende branche- en beroepsorganisaties en Patiëntenfederatie Nederland). Maar ook de overheid, zorgverzekeraars en zorgkantoren ondersteunen het initiatief.

Michel Hofman benadrukt het belang van samenwerking voor brede opschaling: "We zoeken actief naar synergie met verwante programma's en initiatieven. De lancering markeert een belangrijke mijlpaal voor Digizo.nu om gezamenlijk invulling te geven aan de afspraken in het IZA. En daarmee merkbare impact te maken.”

Ga naar Digizo.nu