7 januari 2021

Derde ronde Implementatie- en opschalingscoaching geopend

Per 6 januari 2021 kunnen zorginnovatoren weer gebruikmaken van de subsidieregeling voor implementatie- en opschalingscoaching. Met de subsidie kunnen externe coaches ingehuurd worden die de zorginnovator adviseert over implementatie- en/of opschalingsvraagstukken. Met als doel om innovaties verder te brengen in de zorg. De regeling kan nu ook aangevraagd worden door gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en). 

Budget en deadline

Je kan tot uiterlijk woensdag 25 februari, 14:00 uur een aanvraag indienen. Per aanvraag kan je tot €5.000,- ontvangen (inclusief eventueel verschuldigde BTW) met een maximale looptijd van vier maanden. Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

animatie met megafoon en personen
© Zorg voor innoveren

In de derde ronde is 1,1 miljoen euro beschikbaar. Mocht het budget voor de uiterste deadline van woensdag 25 februari bereikt zijn, dan sluit de oproep vroegtijdig. Geïnteresseerden zullen dan moeten wachten tot de volgende ronde. Het is nog niet bekend wanneer de vierde ronde geopend zal worden.

Heb je al eerder een aanvraag ingediend in één van de vorige rondes en wil je opnieuw een traject starten? Houd er dan rekening mee dat elke ronde een eigen aanvraagformulier heeft. Je kunt dus niet het formulier van vorige rondes hergebruiken. 

Doelgroep uitgebreid

De regeling kan nu ook aangevraagd worden door gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en). Naast deze nieuwe doelgroep blijft de regeling beschikbaar voor:

Meer weten?