1 december 2021

Consortium bouwt aan datagedreven wijkverpleging

In de wijkverpleging is een enorme hoeveelheid data beschikbaar. Die wordt nu nauwelijks benut om het effect van interventies te meten en te verbeteren. Om de potentie van deze data gerichter te benutten is onlangs het consortium Data Nurse opgericht door onder meer Hogeschool Utrecht, Amsterdam UMC, Stichting Omaha System Support en Vilans.

Zelfredzaamheid behouden met inzichten uit data

Verpleegkundige typt op een laptop
© VWS / PureBudget

Datagedreven werken is in het bedrijfsleven al ingeburgerd, maar in de zorg is er nog een grote slag te slaan. Data kan helpen het zorgaanbod beter af te stemmen op de behoeften en wensen van individuele cliƫnten. In de wijkverpleging werkt 80 tot 85 procent van de professionals met het classificatiesysteem Omaha System. Dit biedt een groot potentieel om de beroepspraktijk te meten, te sturen en te verbeteren. Met het project Data Nurse willen de betrokken partijen de kwaliteit van data uit de wijkverpleging optimaliseren, zodat deze gebruikt kan worden om te leren en te verbeteren. Met die inzichten kunnen op den duur de meest effectieve strategieƫn worden ingezet om de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen te behouden.

Persoonsgerichte interventies

Aan dit project doen zes organisaties mee die met zoā€™n 6000 zorgprofessionals wijkverpleging aanbieden en zorg leveren aan 50.000 cliĆ«nten. Het consortium beoogt de wetenschappelijke infrastructuur voor de wijkverpleging te versterken. Uiteindelijk willen ze ervoor zorgen dat de gekozen interventiestrategie persoonsgericht is en dat de data zinvol kan worden gebruikt en het werken ondersteunt. Daarmee draagt het project bij aan een samenleving waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Financiƫle steun van ZonMw

Vanuit het ZonMw-programma Verpleging en Verzorging heeft Data Nurse een subsidie ontvangen om de komende vier jaar aan de slag te gaan met het optimaliseren en inzetten van wijkverpleegkundige data.