9 juli 2024

Aan de slag met regionale governance

Regionale samenwerking is essentieel om de doelen van akkoorden als het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) te bereiken. Hoe geef je sturing aan regionale samenwerking? De handreiking ā€˜Aan de slag met regionale governanceā€™ geeft handvatten en inspiratie voor het inrichten van regionale governance.

Governance gaat over het besturingsproces van domeinoverstijgende samenwerking, oftewel hoe kom je tot besluiten, wie doet wat, wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe hou je grip op een en ander. Het zoeken naar goede besturing van de beoogde transformaties is een uitdagende zoektocht. De regioplannen schetsen als eerste de stappen in de richting van een regionale governance.Ā 

© Purebudget, VWS

Handreiking met handvatten en inspiratie

Er bestaat geen blauwdruk om tot een effectieve regionale governance te komen. Iedere regio kent zijn eigen uitdagingen in het besturingsproces.Ā  ā€˜Aan de slag met regionale governanceā€™ helpt bij het inrichten van de governance.

De handreiking geeft antwoord op twee vragen: hoe ga je met regionale governance aan de slag & wat heb je te organiseren? Het document bevat onder andere een kompas met uitgangspunten en een overzicht met 7 governance-aspecten. Het kompas omschrijft hoe je je besturingsproces kunt inrichten. De aspecten laten zien wat je in te richten hebt.

IZA-thematafelĀ Regionale Samenwerking

Deze handreiking is ontwikkeld door Pluut & Partners, in samenspraak met de werkgroep Regionale Governance, als onderdeel van de IZA-thematafel Regionale Samenwerking. Dit gebeurde op basis van analyses van publicaties en meerdere gesprekken, waaronder een dialoog op het IZA-congres van 4 maart 2024.