7 maart 2024

Magazine VROEG lanceert special: Meer doen met Integrale Vroeghulp

Naar schatting kampt circa 3% van alle 0 tot 7 jarigen met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- of gedragsproblematiek. Een combinatie komt ook veelvuldig voor. Kwartaalmagazine VROEG publiceert regelmatig artikelen over de meerwaarde van tijdige hulp aan kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders. Onder de vlag van Integrale Vroeghulp (IVH) wordt de hulp in het hele land ingezet bij vragen over ontwikkeling of gedrag. De coördinatie is in handen van het NCJ. Alle artikelen zijn nu, ook voor niet-abonnees, gebundeld in de special ‘Meer doen met Integrale Vroeghulp’.

Kennis en ervaringen bundelen

© Vakblad Vroeg

Integrale Vroeghulp bundelt kennis en ervaring van alle professionals binnen de keten van zorg en onderwijs. In die multidisciplinaire aanpak komen we sneller tot oplossingen. De teams Integrale Vroeghulp, c.q. Expertise teams jonge kind, zorgen voor goede schakels tussen vroegsignalering, integrale diagnostiek, gezinsondersteuning en de afstemming van onderwijs en zorg. Hierdoor hebben ouders snel toegang tot de juiste diagnostiek, passende zorg en passend onderwijs. Een coördinator speelt – als ketenregisseur van het jonge kind-netwerk – een centrale rol. De VROEG-special ‘Meer doen met Integrale Vroeghulp’ doet in woord en beeld verslag van de meerwaarde van deze hulpvorm aan kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders.

Kijk voor meer informatie op Platform Integrale Vroeghulp.