15 september 2021

Gezocht: organisaties voor pilot depressiepreventie

Depressie staat al jaren in de top vijf van aandoeningen met de hoogste ziektelast en hoogste ziektekosten. Chronisch zieken, waaronder diabetespatiĆ«nten, kankerpatiĆ«nten en hartpatiĆ«nten, ervaren vaker depressieve klachten. Dit kan en moet anders, daarom heeft het ministerie van VWS opdracht gegeven om een landelijke ketenaanpak depressiepreventie te ontwikkelen. Voor de aanpak worden nu organisaties gezocht die deel willen nemen aan een van de drie pilotregioā€™s.

Is jouw organisatie bezig met depressiepreventie en wil jij de bestaande samenwerking met andere partijen in jouw regio versterken? Meld je dan aan voor de pilot! Mail direct naar Marieke Rorijs om jouw interesse kenbaar te maken.Ā 

Lege scootmobiel voor een gevel geparkeerd
© VWS

Landelijke ketenaanpak

Momenteel ontwikkelen PROOF Adviseurs en Ecorys een landelijke ketenaanpak depressiepreventie voor chronisch zieken. Dit doen zij in opdracht van het ministerie van VWS. Het doel? Depressieve klachten bij mensen met een chronische aandoening voorkomen en bestaande klachten verminderen. Op basis van documentenstudies, verschillende (stakeholder)gesprekken en een landelijke bijeenkomst is er een concept ketenaanpak ontwikkeld. Deze aanpak wordt gedurende een jaar getoetst in drie pilotregioā€™s.

Pilotopzet

Allereerst zal in de pilots de regionale situatie in kaart gebracht worden: wat is er al geregeld rondom depressiepreventie bij chronisch zieken? Vervolgens zal gewerkt worden aan het verbeteren, versterken en optimaliseren van de samenwerking tussen lokale partijen. Er zullen geen nieuwe instrumenten ontwikkeld worden.

Het ministerie van VWS biedt financieringsmogelijkheden aan de regievoerders van de pilotregioā€™s. Download de oproep hieronder voor meer informatie over het project, de beoogde uitkomsten en de financieringsmogelijkheden.