Gezamenlijk leren centraal in lerende evaluatie JZOJP

Wat kunnen we doen om de beweging JZOJP verder te brengen?

Het RIVM heeft het Plan van Aanpak voor de lerende evaluatie JZOJP gepubliceerd. Met de lerende evaluatie wil men lokale, regionale en landelijke partijen inspireren, ondersteunen en stimuleren om de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek verder te brengen.

De lerende evaluatie bestaat uit drie pijlers:

  • Pijler 1 geeft inzicht in wat er gebeurt; het betreft inzicht in de inzet van alle partijen en status van randvoorwaarden voor JZOJP.
  • Pijler 2 richt zich op hoe de betrokken partijen de beweging verder kunnen brengen, en zoomt in op de leerervaringen binnen leerregio’s en -thema’s.
  • Pijler 3 richt zich op inzicht in de trends in het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg.
Pijlers Lerende Evaluatie grafisch weergegeven

Door de inzichten uit de drie pijlers (kort)cyclisch te delen met regionale en landelijke partijen kunnen partijen tussentijds bijsturen om daarmee de beweging verder te brengen. De lerende evaluatie zal continue blijven aansluiten op de vragen van het veld.

Neem deel aan pijler 2

Geïnteresseerd om gezamenlijk te leren en aan de slag te gaan met actuele vraagstukken? Vanaf dinsdag 7 juli kun je jouw interesse kenbaar maken. Houd onze website, nieuwsbrief of LinkedIn-pagina in de gaten voor meer informatie.

Rol van het RIVM

Het RIVM heeft een aanpak en methodiek ontwikkeld voor de lerende evaluatie en voert deze uit in opdracht van het ministerie van VWS. De lerende evaluatie wordt uitgevoerd ten behoeve van de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

De lerende evaluatie is grotendeels ontworpen voordat de coronacrisis uitbrak. De komende tijd zal het RIVM aanvullende vraagstukken, naar aanleiding van de crisis, oppakken en uitwerken in de lerende evaluatie. De hoofdvraag die continue centraal staat is: wat hebben partijen van elkaar nodig om de beweging JZOJP verder te brengen?