7 december 2022

10 handvatten voor succesvolle inwonerparticipatie

Beleid dat beter aansluit, meer vertrouwen en onderling begrip, minder belemmeringen om zelf een rol te pakken bij problemen rondom zorg en ondersteuning: inwonerparticipatie kan veel brengen. Mits je inwoners goed tot hun recht laat komen. Maar dat is minder makkelijk dan het lijkt. Het RIVM publiceerde een handreiking met 10 handvatten. Hiermee kunnen netwerken, gemeenten en organisaties voor zorg en ondersteuning de randvoorwaarden creëren voor succesvolle inwonerparticipatie bij zorg en ondersteuning.

© RIVM

Succesvolle inwonerparticipatie is afhankelijk van veel factoren, zoals transparantie, vertrouwen, communicatie, organisatiecultuur en organisatorische sensitiviteit. Ook helpt het als inwoners en professionals dezelfde uitgangspunten voor inwonerparticipatie hebben. Maar dat is lang niet altijd het geval. Al deze factoren samen maakt inwonerparticipatie behoorlijk complex. Maar het kán wel. Dat bewijzen de zes regio’s die bezig zijn geweest met het implementeren en doorontwikkelen van inwonerparticipatie. Het RIVM onderzocht hun ervaringen en koppelde deze aan wetenschappelijk literatuuronderzoek. Met tien handvatten als resultaat.

Cultuuromslag nodig

Om echt goed in te zetten op inwonerparticipatie is een cultuuromslag nodig. Organisaties, professionals en inwoners moeten openstaan voor inwonerparticipatie én ruimte en tijd maken om samen een goede vorm te vinden. De handvatten, of randvoorwaarden, kunnen hierbij helpen. De publicatie van het RIVM is onderdeel van de lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP).

Lees de publicatie