De ervaringen en behoeften van burgers vormen een belangrijke bron van kennis. Om veranderingen in de zorg goed vorm te geven, is die ervaringskennis onmisbaar. Dit maakt participatie door patieĢˆnten, clieĢˆnten, naasten en inwoners cruciaal voor het succes van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Hoe is het gesteld met burger- en patiĆ«ntenparticipatie in Nederland? Welke knelpunten zijn er? En wat zijn veelbelovende ideeĆ«n om participatie beter aan te pakken? Bekijk op deze pagina publicaties, tools en praktijkvoorbeelden.

Van uitdaging naar meerwaarde

Voorblad van het eindrapport 'Burgers in de boardroom'
© XpertiseZorg

Burger- en patiƫntenparticipatie komt in de praktijk nog onvoldoende van de grond. XpertiseZorg heeft daarom een onderzoek uitgevoerd naar de factoren die effectieve participatie in de weg staan. Met de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport kunnen partijen in de zorg aan de slag om participatie van burgers en patiƫnten verder te brengen.

Voordelen van burger- en patiƫntenparticipatie

Tools voor patiëntenparticipatie

Illustratie van de participatiecirkel
© Patiëntenfederatie Nederland
Wat is het verschil?

Burgerparticipatie of patiëntenparticipatie?

Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van burgers, maar ook om de eigen betrokkenheid van burgers.Ā Door burgerinitiatieven te faciliteren of in te spelen op ideeĆ«n en denkkracht van inwoners kan burgerbetrokkenheid worden vergroot.

In het verlengde daarvan ligt patiƫntenparticipatie. Hierbij gaat het om het betrekken van mensen bij zorg-, hulp- en dienstverlening waar zij een beroep op doen.

Deel deze pagina