Financiële ondersteuning

Partijen die werken aan de transformatie naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek kunnen financiële ondersteuning krijgen vanuit het ministerie van VWS. Er is een speciaal programma vanuit ZonMw en bij Zorg voor innoveren kun je dit najaar subsidie aanvragen voor implementatie- en opschalingscoaching. Ook is er een vergoeding beschikbaar voor patiënten die meedenken binnen een regionaal samenwerkingsverband.

Subsidieregeling ZonMw

Het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)  geeft subsidie aan regionale samenwerkingsverbanden die werken aan vernieuwing in de zorg. Het programma loopt tot en met eind 2021. Er is in totaal zeven miljoen euro beschikbaar.

De subsidieregeling van ZonMw bestaat uit vier instrumenten. 

Lees meer op de website van ZonMw

Subsidie voor implementatie en opschaling

Van 1 september 2020 tot uiterlijk 28 oktober 2020 kunnen zorginnovatoren weer gebruikmaken van de subsidieregeling voor implementatie- en opschalingscoaching. Met de subsidie kunnen externe coaches ingehuurd worden die de zorginnovator adviseert over implementatie- en/of opschalingsvraagstukken. Met als doel om innovaties verder te brengen in de zorg.  Voor een bedrag van maximaal €5000 kan deze coach zorginnovatoren verder helpen met implementatie- en opschalingsvraagstukken. In totaal is er 1,2 miljoen euro beschikbaar. Mocht het budget voor de uiterste deadline van woensdag 28 oktober bereikt zijn, dan sluit de oproep vroegtijdig.

Lees meer op de website van ZonMw

Verwacht: subsidie voor digicoaching

Veel zorginnovaties hebben een digitaal element. Niet alle medewerkers in een organisatie beschikken over de nodige digivaardigheden om hier goed mee te kunnen werken. Daarom stelt Zorg voor innoveren eind 2020 naar verwachting een nieuwe subsidie beschikbaar voor het opleiden van digicoaches in zorgorganisaties. Hiermee kunnen geselecteerde werknemers zich laten trainen tot digicoach. Na de training kunnen zij andere werknemers binnen de organisatie ondersteunen bij digitale uitdagingen. 

Lees meer over de subsidies van Zorg voor innoveren

Vergoeding voor patiënten die meedenken over regiobeelden

Regiobeelden zijn een middel om de huidige en toekomstige zorgbehoeften in een regio in kaart te brengen. De inbreng van patiënten en ervaringsdeskundigen is onmisbaar bij het ontwikkelen van regiobeelden. Zij weten als geen ander welke ondersteuning nodig is. Daarom stelt het ministerie van VWS een vergoeding beschikbaar voor patiënten die betrokken zijn bij een regionale samenwerking. PGOsupport keert deze vergoeding uit en helpt de juiste personen te werven en te trainen. PGOsupport werkt samen met cliënten- en patiëntenorganisaties.

Lees meer op de website van PGOsupport

Meer financiële regelingen

Regelingen voor e-health

Zorg van Nu biedt een overzicht van financiële regelingen die een extra impuls geven aan het gebruik van innovaties, zodat zorg van de toekomst zorg van nu wordt. 

Subsidieregeling Preventiecoalities

Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen de subsidieregeling Preventiecoalities gebruiken om samen te werken aan preventie voor risicogroepen.

Alle financiering op een rij

Op de website van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) vind je een overzicht van alle financieringsmogelijkheden voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek. 

Deel deze pagina