Financiële ondersteuning

Partijen die werken aan de transformatie naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek kunnen financiële ondersteuning krijgen vanuit het ministerie van VWS. Er is een speciaal programma vanuit ZonMw en bij Zorg voor innoveren kun je dit najaar subsidie aanvragen voor implementatie- en opschalingscoaching. Ook is er een vergoeding beschikbaar voor patiënten die meedenken binnen een regionaal samenwerkingsverband.

Subsidieregeling ZonMw

Het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)  geeft subsidie aan regionale samenwerkingsverbanden die werken aan vernieuwing in de zorg. Het programma loopt tot en met eind 2021. Er is in totaal zeven miljoen euro beschikbaar.

De subsidieregeling van ZonMw bestaat uit vier instrumenten. 

Lees meer op de website van ZonMw

Subsidie Implementatie- en opschalingscoaching

Zorg voor innoveren organiseert sinds het voorjaar van 2020 de voucherregeling voor Implementatie- en opschalingscoaches. Op woensdag 1 september 2021 is de vijfde en laatste subsidieronde geopend. Via de regeling kan subsidie worden aangevraagd voor een coachingstraject van maximaal vier maanden, tot een bedrag van 5.000 euro. Daarbij ondersteunt een coach een innovator bij een vraagstuk op het gebied van implementatie of opschaling van hun bestaande innovatie. Bij die aanvraag is altijd een zorgorganisatie betrokken. De meeste aanvragen betroffen tot nu toe innovaties in de ziekenhuis- en ouderenzorg. Het merendeel van de innovaties heeft betrekking op e-health en procesinnovaties.

Lees meer op de website van Zorg voor Innoveren

Vergoeding voor patiënten die meedenken over regiobeelden

Regiobeelden zijn een middel om de huidige en toekomstige zorgbehoeften in een regio in kaart te brengen. De inbreng van patiënten en ervaringsdeskundigen is onmisbaar bij het ontwikkelen van regiobeelden. Zij weten als geen ander welke ondersteuning nodig is. Daarom stelt het ministerie van VWS een vergoeding beschikbaar voor patiënten die betrokken zijn bij een regionale samenwerking. PGOsupport keert deze vergoeding uit en helpt de juiste personen te werven en te trainen. PGOsupport werkt samen met cliënten- en patiëntenorganisaties.

Lees meer op de website van PGOsupport

NZa-beleidsregel 'innovatie voor kleinschalige experimenten'

Met deze regeling kunnen zorgaanbieders samen met zorgverzekeraars of zorgkantoren drie jaar lang kleinschalig experimenteren met zorg die onder de zorgverzekering of Wet langdurige zorg valt. Deze experimenten worden buiten de bestaande regels om gefinancierd, en komen in aanmerking voor een structurele bekostiging als het experiment positieve resultaten laat zien.

Lees meer over de beleidsregel

Meer financiële regelingen

Regelingen voor e-health

Zorg van Nu biedt een overzicht van financiële regelingen die een extra impuls geven aan het gebruik van innovaties, zodat zorg van de toekomst zorg van nu wordt. 

Subsidieregeling Preventiecoalities

Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen de subsidieregeling Preventiecoalities gebruiken om samen te werken aan preventie voor risicogroepen.

Alle financiering op een rij

Op de website van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) vind je een overzicht van alle financieringsmogelijkheden voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek. 

Deel deze pagina