Financiële ondersteuning

Partijen die werken aan de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) kunnen financiële ondersteuning krijgen dankzij verschillende subsidieregelingen. Er is bijvoorbeeld een speciaal JZOJP-programma van ZonMw. Maar er zijn ook andere regelingen waar je een beroep op kan doen.

Wil je  op de hoogte blijven van actuele regelingen? Volg ons dan op LinkedIn of abonneer je op onze nieuwsbrief. Op deze kanalen delen we regelmatig nieuwe en actuele subsidieregelingen.

ZonMw stimuleert beweging JZOJP

Het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) geeft subsidie aan regionale samenwerkingsverbanden die werken aan vernieuwing in de zorg. Centraal hierbij staat voorkomen, vervangen en verplaatsen van ondersteuning en zorg. Daarnaast zijn er subsidies verstrekt op specifieke thema’s, zoals de implementatie van Gecombineerde Leefstijlinterventies. Onlangs is ook een thematische samenwerking met de Hartstichting opgezet: ‘de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’. 

Lees meer over het programma JZOJP op de website van ZonMw

Kijk op de website van ZonMw voor actuele subsidiemogelijkheden

Lopende subsidieregelingen

Er lopen diverse andere financiële regelingen om vernieuwing en samenwerking te stimuleren. Hieronder kun je daar meer over lezen. 

Regio-impuls De Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek: Ronde 2

Regionale samenwerkingsverbanden kunnen tot 9 maart 2023, 14:00 uur een aanvraag doen voor de Regio-impuls Hartzorg. Deze subsidieregeling heeft tot doel met netwerkzorg in de regio hartfalen en atriumfibrilleren eerder op te sporen en optimaal te behandelen.

Samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC Connect, de zogeheten Connect-regio’s, kunnen subsidie aanvragen voor het:

  • Actualiseren, doorontwikkelen en implementeren van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) om de juiste zorg op de juiste plek te bieden aan mensen met atriumfibrilleren of hartfalen. 
  • Inrichten en verbeteren van integrale en transmurale cardiologische zorg. Om dit te bereiken werken professionals uit de eerste, tweede en derde lijn samen. Tevens wordt toegewerkt naar samenwerking met de nuldelijns zorg, partijen uit het sociaal domein en/of paramedici en een financier van zorg. 

Voor deze subsidieronde is een bedrag van € 900.000 gereserveerd. Per regionaal samenwerkingsverband kan maximaal € 75.000 worden aangevraagd.

Lees meer over deze regeling

Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis

Op 28 februari 2023 opent een nieuwe ronde van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching, speciaal gericht op zorginnovaties die ouderen ondersteunen om zelfstandig te wonen. De regeling wil helpen om deze innovaties beter, sneller en duurzamer te implementeren en op te schalen.

Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is bedoeld voor zorgaanbieders en ontwikkelaars van een zorginnovatie. Met de subsidie kunnen zij een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. In deze ronde is 1 miljoen euro beschikbaar: per aanvrager maximaal € 10.000 met een maximale looptijd van 6 maanden.

Lees meer over deze regeling

NZa-beleidsregel 'innovatie voor kleinschalige experimenten'

Met deze regeling kunnen zorgaanbieders samen met zorgverzekeraars of zorgkantoren drie jaar lang kleinschalig experimenteren met zorg die onder de zorgverzekering of Wet langdurige zorg valt. Deze experimenten worden buiten de bestaande regels om gefinancierd. Als een experiment positieve resultaten laat zien, komt het in aanmerking voor een structurele bekostiging.

Lees meer over de beleidsregel

Wil je  op de hoogte blijven van actuele regelingen? Volg ons dan op LinkedIn of abonneer je op onze nieuwsbrief. Op deze kanalen delen we regelmatig nieuwe en actuele subsidieregelingen.

Deel deze pagina