Financiële ondersteuning

Partijen die werken aan de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) kunnen financiële ondersteuning krijgen dankzij verschillende subsidieregelingen. Er is bijvoorbeeld een speciaal JZOJP-programma van ZonMw. Maar er zijn ook andere regelingen waar je een beroep op kan doen.

Wil je  op de hoogte blijven van actuele regelingen? Volg ons dan op LinkedIn of abonneer je op onze nieuwsbrief. Op deze kanalen delen we regelmatig nieuwe en actuele subsidieregelingen.

ZonMw stimuleert beweging JZOJP

Het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) geeft subsidie aan regionale samenwerkingsverbanden die werken aan vernieuwing in de zorg. Centraal hierbij staat voorkomen, vervangen en verplaatsen van ondersteuning en zorg. Daarnaast zijn er subsidies verstrekt op specifieke thema’s, zoals de implementatie van Gecombineerde Leefstijlinterventies. Onlangs is ook een thematische samenwerking met de Hartstichting opgezet: ‘de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’. 

Lees meer over het programma JZOJP op de website van ZonMw

Kijk op de website van ZonMw voor actuele subsidiemogelijkheden

Uitvoeringsimpuls geopend tot 27 september 2022

Heb je een project afgerond binnen de Startimpuls JZOJP? En wil je jouw plannen gaan uitvoeren of jouw samenwerkingsverband doorontwikkelen? Dan kan je tot 27 september 2022 een subsidieaanvraag indienen.

Lees meer over de Uitvoeringsimpuls

Lopende subsidieregelingen

Er lopen diverse andere financiële regelingen om vernieuwing en samenwerking te stimuleren. Hieronder kun je daar meer over lezen. Let op: dien op tijd een subsidieaanvraag in. Sommige regelingen sluiten al in september 2022. 

Nieuwe ronde subsidieregeling Implementatie- en Opschalingscoaching

Met ingang van maandag 22 augustus om 14 uur is de achtste ronde geopend van de subsidieregeling Implementatie- en Opschalingscoach. Gemeenten, GGD’s en organisaties in de zorg kunnen subsidie aanvragen om een coach in te huren die helpt bij implementatie en opschaling van innovaties. Aanvragen kan tot 26 september, 14 uur.

De subsidieregeling is bedoeld om innovatie te stimuleren. Een coach kan helpen om innovatie te versnellen en knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld om cliënten en medewerkers mee te krijgen, innovaties te integreren in het zorgproces en regionale samenwerking te stimuleren.

De subsidie kan ook worden aangevraagd door organisaties waarbij innovatie nog in de kinderschoenen staat. Bijvoorbeeld voor ondersteuning bij visieontwikkeling op e-health, het ontwikkelen van een strategie of het opstellen van een implementatieplan.

Wie kan aanvragen?

De regeling staat open voor drie categorieën aanvragers:

 • Aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, Zvw, Wlz en Jeugdzorg
 • Gemeenten en GGD’s
 • Ontwikkelaars van zorginnovatie

Ontwikkelaars van zorginnovatie moeten de aanvraag indienen samen met een zorgaanbieder, gemeente of GGD. Aanbieders van fysiotherapie en oefentherapie zijn uitgesloten van deze ronde.

Bijdragen aan passende zorg

Aanvragen dienen bij te dragen aan de beweging naar passende zorg. Passende zorg is zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waarde gedreven is (doelmatig) en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt (samen beslissen).

Als aanvragende organisatie selecteer je zelf een coach. Naast een omschrijving van het doel van de coaching voeg je een offerte bij de aanvraag. De offerte is maximaal 2 pagina’s lang en bevat in ieder geval het uurtarief en de totaalprijs (inclusief btw).

Aanvragen voor 26 september

De achtste ronde van de subsidieregeling bestaat uit vouchers van ten hoogste € 10.000. In totaal is € 125.000 bechikbaar. De aanvraagtermijn sluit op 26 september om 14 uur. De aanvragen worden behandeld om volgorde van binnenkomst. Wacht dus niet te lang met aanvragen.

Lees meer over de regeling

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)

De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) biedt financiële ruimte om uitdagingen in de thuiszorg aan te gaan. Tot 12 september 2022 kun je subsidie aanvragen voor 9 activiteiten om slimmer te werken, beter zorg te leveren en het werkplezier van je medewerkers te vergroten. In totaal is € 15 miljoen beschikbaar.

9 activiteiten

De SOW kun je aanvragen voor 9 activiteiten die bijdragen aan nieuwe werkwijzen en verbeteringen:

 • Verbeteren deskundigheid
 • Zorgen voor herkenbare en aanspreekbare wijkteams
 • Ketensamenwerking stimuleren
 • Zelfredzaamheid en eigen regie bevorderen
 • Administratieve lasten verminderen
 • ICT-basisinfrastructuur verbeteren
 • Nieuwe technologieën invoeren
 • Traineeprogramma invoeren
 • Begeleiden nieuwe medewerkers en stagiaires

Meer weten over de SOW?

 • Bekijk het webinar van 20 juni dat Actiz, Zorgthuisnl, VWS en RVO organiseerden voor meer informatie over de 3e ronde van deze regeling. Hierin hoor je meer over de verschillende activiteiten, goede voorbeelden van SOW-aanvragen en waar je op moet letten bij het opstellen en indienen van een aanvraag.
 • Werk je aan een aanvraag en heb je vragen? Meld je dan aan voor het online vragenuurtje op 22 augustus en stel je vragen aan SOW-adviseurs.

Lees meer over de SOW

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) wegens succes heropend

Aanbieders van zorg en/of ondersteuning kunnen tot 31 december 2022 subsidie aanvragen voor het opschalen en borgen van bestaande e-health toepassingen. De Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) wil bereiken dat meer mensen geholpen worden met e-health toepassingen. Dit moet de kwaliteit van leven verhogen en eraan bijdragen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Het ministerie van VWS heeft € 12,5 miljoen vrijgemaakt voor de regeling. Het minimale subsidiebedrag is € 50.000, maximaal kunnen aanbieders € 750.000 aanvragen. De subsidie is bestemd voor personeelskosten, administratiekosten, kosten voor derden en investeringen in e-health.

Aanvraag indienen

Aanbieders van zorg en/of ondersteuning uit de Wmo, de Zvw of de Wlz kunnen een beroep doen op de Stimuleringsregeling E-Health Thuis. Ze moeten een aanvraag indienen samen met een inkopende partij. Het advies is om de aanvraag tijdig in te dienen, want het budget is eindig en de belangstelling is groot.

Behalve voor het opschalen en borgen van e-health biedt de SET biedt ook subsidiemogelijkheden om een visie op e-health te ontwikkelen: SET Visievorming e-health. In het visiedocument beschrijf je hoe e-health bijdraagt aan de missie en doelstellingen van je organisatie.

Lees meer over de SET en hoe je de subsidie aanvraagt

Spreekuur

ZonMW en RVO houden samen een spreekuur, elke eerste donderdag van de maand van 9.00 tot 10.30 uur. Adviseurs beantwoorden dan je vragen. Je kunt je hier aanmelden.

NZa-beleidsregel 'innovatie voor kleinschalige experimenten'

Met deze regeling kunnen zorgaanbieders samen met zorgverzekeraars of zorgkantoren drie jaar lang kleinschalig experimenteren met zorg die onder de zorgverzekering of Wet langdurige zorg valt. Deze experimenten worden buiten de bestaande regels om gefinancierd. Als een experiment positieve resultaten laat zien, komt het in aanmerking voor een structurele bekostiging.

Lees meer over de beleidsregel

Subsidie voor paramedische interventies

Nederlandse onderzoeksorganisaties kunnen samen met belangenorganisaties en zorginstellingen subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een routekaart voor paramedische interventies met substitutiepotentieel.

Het doel van de subsidie is om een routekaart te ontwikkelen om interventies met substitutiepotentieel te onderbouwen, op te schalen en te implementeren. Het gaat om interventies die zorginhoudelijk effectief en/of kosteneffectief zijn in vergelijking met de zorg in de huidige situatie. Zodat het bijdraagt aan het verplaatsen of vervangen van zorg (substitutie) en het voorkomen van (duurdere) zorg.

Aanvragen tot 22 september

De subsidie kan worden aangevraagd door onderzoeksorganisaties in samenwerking met belangenorganisaties (zoals beroepsverenigingen) en zorgorganisaties en/of zorgverzekeraars. Er is maximaal € 400.000 beschikbaar. Er kan maximaal 1 project worden gehonoreerd. Je kunt tot 22 september 2022 een aanvraag indienen.

Lees hier meer over de subsidie voor paramedische interventies

Subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

Van 1 t/m 30 september kunnen zorgorganisaties subsidie aanvragen om de regeldruk in de eigen organisatie te verminderen. Zodat zorgmedewerkers meer tijd krijgen om goede zorg te leveren en meer plezier krijgen in hun werk. In maart en november 2023 volgen nog twee aanvraagrondes.

De regeling is bedoeld voor organisaties die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De activiteiten waarvoor je subsidie aanvraagt moeten tot doel hebben om administratieve processen te schrappen, vereenvoudigen of herinrichten. Ten minste 10 zorgmedewerkers moeten hierdoor duurzaam minder administratieve lasten ervaren. Zorgmedewerkers dienen betrokken te worden bij het project.

3 aanvraagrondes

Er zijn 3 aanvraagrondes. Het totale budget is 9,5 miljoen euro. Organisaties kunnen een subsidie aanvragen van € 25.000 tot € 124.999. Ze dienen 25% van de totale kosten voor de activiteiten zelf te financieren.

Lees hier meer over de subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

Wil je  op de hoogte blijven van actuele regelingen? Volg ons dan op LinkedIn of abonneer je op onze nieuwsbrief. Op deze kanalen delen we regelmatig nieuwe en actuele subsidieregelingen.

Deel deze pagina