Financiële ondersteuning

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt partijen financieel bij de transformatie naar ‘De juiste zorg op de juiste plek’ middels programma's bij ZonMw en PGOsupport.

Subsidieregeling ZonMw

Het ZonMw programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is 19 maart van start gegaan voor een periode van drie jaar. Er is in totaal 7 miljoen euro beschikbaar.

4 instrumenten in de subsidieregeling

De JZOJP subsidieregeling bestaat in totaal uit 4 instrumenten: de Startimpuls, Regio-impuls, Uitvoeringsimpuls en Vouchers.

  1. De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking.
  2. De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
  3. De Uitvoeringsimpuls is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die al regionaal samenwerken. Deze subsidie is alleen beschikbaar in aansluiting op de Startimpuls.
  4. Met het aanvragen van een Voucher wordt opdracht verleend voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio. 

Meer informatie over dit programma kunt u vinden op de website van ZonMw.

17 december opening nieuwe subsidierondes

Op 17 december 2019 starten er 3 nieuwe subsidierondes voor de Startimpuls, de Regio-impuls en de Vouchers. Tot uiterlijk 14.00 op 11 februari 2020 kun je je aanvraag indienen. Lees meer over de subsidieronde op de website van ZonMw. 

ZonMw organiseerde op 13 januari een webinar over de subsidieronde. In de webinar ontvingen deelnemers meer informatie over de subsidieronde en was er ruimte om vragen te stellen. Heb je de webinar gemist? Kijk de webinar terug of download de presentatie van ZonMw.

Patiëntvergoeding

Ook stelt VWS een passende vergoeding beschikbaar voor patiënten die hun perspectief inbrengen in de regionale samenwerking. Zij weten immers met welke ondersteuning zij het best geholpen zijn of hoe de zorg beter georganiseerd kan worden. Het gedeelde toekomstbeeld van een regio wordt daarom gemaakt mèt patiënten en ervaringsdeskundigen!

PGOsupport kan helpen bij het werven en selecteren van de juiste persoon of personen. De ervaringsdeskundigen krijgen trainingen aangeboden om hun eigen situatie te vertalen naar de behoefte van de groep, maar bijvoorbeeld ook over de interpretatie van data. Bovendien ontvangen zij een vergoeding voor hun deelname aan de overleggen over de regiobeelden. PGOsupport keert deze vergoeding uit. PGOsupport werkt samen met de cliënten- en patiëntenorganisaties.

Geïnteresseerd en op zoek naar meer informatie? Bekijk de pagina over Regiobeelden van PGOsupport.

Wil je meer informatie over de volledige rol van PGOsupport binnen de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Klik dan hier voor alle informatie.

Overige financiële regelingen

E-health

Zorg van Nu heeft een overzicht gemaakt van financiële regelingen die een extra impuls geven aan het gebruik van innovaties, zodat zorg van de toekomst zorg van nu wordt. Lees meer over het financiële overzicht in ons nieuwsbericht.

Subsidieregeling Preventiecoalities

Met de subsidieregeling Preventiecoalities wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) structurele samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van preventieactiviteiten voor risicogroepen stimuleren en activeren. Bekijk de website van Loket Gezond Leven voor meer informatie.

Financieringsmogelijkheden op een rij

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een factsheet gepubliceerd over alle financieringsmogelijkheden. De factsheet geeft een overzicht van subsidies of andere gelden die kunnen ondersteunen bij de realisatie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Bekijk de factsheet op de website van FMS.