Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt partijen financieel bij de transformatie naar ‘De juiste zorg op de juiste plek’ middels programma's bij ZonMw en PGOsupport.

Subsidieregeling ZonMw

Het ZonMw programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is 19 maart van start gegaan voor een periode van drie jaar. Er is in totaal 7 miljoen euro beschikbaar.

De subsidieregeling bestaat uit 4 instrumenten:

  1. De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking. De eerste subsidieronde is op 14 mei gesloten. In het najaar van 2019 wordt de subsidieronde, onder voorbehoud van beschikbaar budget, nogmaals opengesteld. Ook in 2020 en 2021 volgen één of meerdere subsidierondes.
  2. De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. De eerste subsidieronde is op 14 mei gesloten. In het najaar van 2019 wordt de subsidieronde, onder voorbehoud van beschikbaar budget, nogmaals opengesteld. Ook in 2020 en 2021 volgen één of meerdere subsidierondes.
  3. De Uitvoeringsimpuls is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die al regionaal samenwerken. Deze subsidie is alleen beschikbaar in aansluiting op de Startimpuls. Deze oproep gaat naar verwachting open in het najaar van 2019.
  4. Met het aanvragen van een Voucher wordt opdracht verleend voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio. Vouchers kunnen tot 9 juli 2019 aangevraagd worden.

Meer informatie over dit programma kunt u vinden op de website van ZonMw.

Patiëntvergoeding

Ook stelt VWS een passende vergoeding beschikbaar voor patiënten die hun perspectief inbrengen in de regionale samenwerking. Zij weten immers met welke ondersteuning zij het best geholpen zijn of hoe de zorg beter georganiseerd kan worden. Het gedeelde toekomstbeeld van een regio wordt daarom gemaakt mèt patiënten en ervaringsdeskundigen!

PGO-support kan helpen bij het werven en selecteren van de juiste persoon of personen. De ervaringsdeskundigen krijgen trainingen aangeboden om hun eigen situatie te vertalen naar de behoefte van de groep, maar bijvoorbeeld ook over de interpretatie van data. Bovendien ontvangen zij een vergoeding voor hun deelname aan de overleggen over de regiobeelden. PGO keert deze vergoeding uit. PGOsupport werkt samen met de cliënten- en patiëntenorganisaties.

Geïnteresseerd en op zoek naar meer informatie? Neem contact op met www.pgosupport.nl.