De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van partijen in de zorg en ondersteuning. In deze beweging staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. Van daaruit wordt gestreefd om (duurdere) zorg te voorkomen, zorg dichter bij mensen te brengen (verplaatsen) en zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-Health. Dit helpt mensen beter leven en functioneren met hun ziekte of beperking. Het ministerie van VWS wil deze beweging helpen versnellen en verspreiden. Tevens moedigt VWS partijen aan om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en met elkaar in contact te komen.

Zie voor meer informatie het rapport van de taskforce.

Infographic de Juiste Zorg op de Juiste Plek