Vouchers

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt partijen financieel bij de transformatie naar ‘De juiste zorg op de juiste plek’ middels een programma bij ZonMw.

Het ZonMw programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is 19 maart van start gegaan voor een periode van drie jaar. Er is in totaal 7 miljoen euro beschikbaar.

De subsidieregeling bestaat uit 4 instrumenten:

  1. De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking. Deze oproep staat open tot 14 mei.
  2. De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. Deze oproep staat open tot 14 mei.
  3. De Uitvoeringsimpuls is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die al regionaal samenwerken. Deze subsidie is alleen beschikbaar in aansluiting op de Startimpuls. Deze oproep gaat naar verwachting open in het najaar van 2019.
  4. Met het aanvragen van een Voucher wordt opdracht verleend voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio. Vouchers kunnen naar verwachting vanaf mei 2019 aangevraagd worden.

Meer informatie over dit programma kunt u vinden op de website van ZonMw.

Naast de mogelijkheid van financiële ondersteuning via vouchers, stelt VWS een passende vergoeding beschikbaar voor patiënten die hun perspectief inbrengen in de regionale samenwerking. De regeling die hiervoor zal gelden, wordt op dit moment door VWS samen met verschillende patiëntenorganisaties voorbereid.