Toekomstige zorgvraag in beeld

Het regionale zorg- en ondersteuningsaanbod moet aansluiten op de behoeften van de mensen die in de regio wonen. Een helder beeld van de sociale en gezondheidssituatie van de bevolking is daarom onmisbaar. Net als zicht op de zorgvraag die daar per regio uit voortkomt.

Gedeeld beeld

De Juiste Zorg op de Juiste Plek organiseer je samen. Belangrijk dus om met partijen gezamenlijk een beeld te vormen van de toekomstige zorgvraag. Met dit gedeelde regiobeeld geeft u gezamenlijk richting aan noodzakelijke actie. Het regiobeeld kunt u gebruiken om antwoord te vinden op vragen als:

  • Wat doen we al goed in de regio en wat kan beter?
  • Welke zorg hebben we in onze regio in de toekomst nodig en hoe anticiperen we daarop met elkaar?

Op basis van dit regiobeeld kan een breed gedragen regiovisie worden opgesteld. En kan elke betrokken partij (zoals een zorgverlener, gemeente of zorgverzekeraar) vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid afspraken maken over zorgorganisatie en zorginkoop. De gemeenschappelijke opgave geeft daarmee richting aan de inkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Ook geeft het richting aan de manier waarop aanbieders zorg en ondersteuning organiseren en professionals zorg verlenen.

Aan de slag met regiobeeld.nl

Bent u benieuwd hoe de zorgvraag zich zal ontwikkelen in uw regio? Op basis van de beschikbare data kunt u verkennen hoe de zorgvraag zich in uw regio gaat ontwikkelen. Met dit beeld kan het huidige aanbod van zorg- en ondersteuning worden afgestemd op de vraag.

Regiobleed

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een basisdataset ontwikkeld. Deze set geeft inzicht in de huidige en toekomstige sociale en gezondheidssituatie van de bevolking. Daarnaast is in de zorgvraag die daaruit voortvloeit zichtbaar op gemeenteniveau. Partijen in een regio kunnen een regiobeeld uit deze dataset halen en hun regio spiegelen aan een andere. Een belangrijke meerwaarde van deze dataset is het inzicht in toekomstige ontwikkelingen. Zo kunnen partijen zelf inzoomen op patiëntengroepen of specifieke issues. Het RIVM zal zo veel mogelijk samenwerken met andere organisaties die relevante gegevens beheren. Hierdoor is de basisdataset altijd actueel en relevant. De basisdataset is te vinden op de website www.regiobeeld.nl.

Financiële ondersteuning

Het ministerie van VWS biedt financiële ondersteuning aan partijen die een gedeeld regiobeeld willen maken. Via ZonMw kunt u een aanvraag doen voor deze regeling. Op deze pagina leest u meer over de regeling.

Ervaringsdeskundige centraal

De regiobeelden worden samen met zorgaanbieders, professionals en ervaringsdeskundigen opgesteld. PGOsupport ondersteunt de inzet en werving van de ervaringsdeskundigen. Lees meer over de rol van PGOsupport op hun website.