Slimme zorg inzetten

E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Wilt u ook E-health inzetten bij uw organisatie? Lees  hier onze tips over hoe u dit veilig en succesvol kunt toepassen.

Beeldbellen consult

Slimme zorg inzetten

Goede, veilige en actuele informatie is cruciaal voor mensen om regie op hun eigen gezondheid te kunnen voeren en voor hun sociale omge­ving en professionals om hen goed te ondersteunen. Online een afspraak maken, beeldbellen met een dokter, online onze labuitslagen inzien, via internet praten met lotgenoten: het zijn allemaal voorbeelden van E-health die we steeds normaler vinden. We willen ook zelf in onze persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) onze medische en leefstijlgegevens verzamelen die nu nog versnipperd bij verschillende zorgprofessionals liggen: van vaccinaties tot uitslagen, van behandelingen tot recepten. ‘Patiëntvolgende informatie’ scheelt mensen en professionals enorm veel werk en tijd, voorkomt onnodig herhaalde vragen en fouten en zorgt voor meer integrale zorg. Kortom: geef mensen toegang tot hun eigen data.

Praktijkvoorbeelden

Verschillende voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe E-health leidt tot de Juiste Zorg op de Juiste Plek:

E-health in de praktijk

1
00:00:00,960 --> 00:00:05,320
e-health in practice

2
00:00:06,320 --> 00:00:13,120
When you have a lung attack
you won't have any strength left.

3
00:00:13,240 --> 00:00:19,600
I have COPD. That's the disease I have.
You have to learn to live with it.

4
00:00:21,800 --> 00:00:26,720
When I go to the hospital
and I do it all by foot...

5
00:00:26,840 --> 00:00:30,160
that's physically very demanding.

6
00:00:31,760 --> 00:00:36,320
I can't walk the whole distance in one go,
I have to pause now and then.

7
00:00:37,320 --> 00:00:43,320
The day before you have an appointment,
you cannot be active. You'll do very little.

8
00:00:44,320 --> 00:00:48,040
And going to the hospital
costs a lot of energy...

9
00:00:48,160 --> 00:00:52,760
so the next day you can do very little.
You need to plan everything.

10
00:00:52,880 --> 00:00:59,720
I'm very happy with the video calls
I can make with Isala now.

11
00:01:00,880 --> 00:01:04,760
It saves me two or three trips
to the hospital.

12
00:01:04,880 --> 00:01:11,720
Good morning. Good to see you.
-Yes, thank you.

13
00:01:11,840 --> 00:01:18,360
You filled in the questionnaire
and I see you're doing much better.

14
00:01:18,480 --> 00:01:24,080
Video calling
is a relatively new form of care for us.

15
00:01:24,200 --> 00:01:29,160
At this point we mostly use it
to counsel COPD patients.

16
00:01:29,280 --> 00:01:34,800
We ask the patients to fill in
a questionnaire on their iPad once a week.

17
00:01:34,920 --> 00:01:40,680
How often did you cough? Did you
cough up mucus? Are you short of breath?

18
00:01:40,800 --> 00:01:47,600
It enables us to monitor the COPD.
Is it stable, is it getting worse or better?

19
00:01:47,720 --> 00:01:54,080
I check for notifications. A notification
means the patient is doing worse.

20
00:01:54,200 --> 00:01:58,600
Then I call them to ask
how they're doing, what's going on.

21
00:01:58,720 --> 00:02:03,240
How often do you use it now?
-I use it twice a day.

22
00:02:03,360 --> 00:02:06,640
Two puffs in the morning
and two in the evening.

23
00:02:06,760 --> 00:02:13,120
Video calling offers them a different type of
care. You become part of their daily lives.

24
00:02:13,240 --> 00:02:19,000
The patient can stay at home. And
what I didn't expect, but what's really nice...

25
00:02:19,120 --> 00:02:25,120
is that communication becomes
more normal, more accessible...

26
00:02:25,240 --> 00:02:28,040
more comfortable than at our location.

27
00:02:29,200 --> 00:02:35,760
They're more aware of their condition
and have to call when it's not going well.

28
00:02:35,880 --> 00:02:39,800
Because they see how they're doing,
and we see it too...

29
00:02:39,920 --> 00:02:45,400
you can intervene more quickly,
if necessary, to prevent hospitalisation.

30
00:02:47,560 --> 00:02:52,480
For me, if I wouldn't have had access
to these video calls...

31
00:02:52,600 --> 00:02:58,200
I would have been admitted to hospital
much more often.

32
00:02:58,320 --> 00:03:04,720
Video calling works more efficiently.
You can be more hands-on with the patient.

33
00:03:04,840 --> 00:03:10,360
In the questionnaire you can identify
the problem and talk about it with them.

34
00:03:10,480 --> 00:03:13,760
Ultimately the patient
will be more in charge.

35
00:03:13,880 --> 00:03:17,760
They won't need us as much
and can do more for themselves.

Partners

  •  Health~Holland stimuleert de topsector Life Sciences & Health (LSH) innovatie in deze sector.

  •  Zorg van Nu wil bestaande innovaties in de zorg verder brengen.

  • Zorg voor Innoveren wijst zorgvernieuwers de weg door informatie te bieden over innoveren in de zorg en te helpen waar nodig en beantwoordt vragen via hun digitale loket.

Toolkit

Financiële ondersteuning

Zorg van Nu heeft een overzicht gemaakt van financiële regelingen die een extra impuls geven aan het gebruik van innovaties, zodat zorg van de toekomst zorg van nu wordt.