Samenwerken

De Juiste Zorg op de Juiste Plek gaat over integrale zorg. Dat betekent dat er niet gedacht wordt in lijnen en hokjes. In plaats daarvan bieden partijen gezamenlijk de zorg die het beste aansluit bij de behoeften van mensen. Afstemming en goede samenwerking tussen professionals is daarbij een vereiste.

Samenwerking sociaal-medisch domein

Samenwerking tussen het medisch en sociaal domein

Steeds vaker hebben zorggebruikers meervoudige, complexe problemen. Problemen die niet alleen medisch van aard zijn, maar ook sociale ondersteuning behoeven. Samenwerking tussen verschillende professionals is daarom cruciaal. Zorgverleners kunnen elkaar versterken, waardoor zorggebruikers sneller de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Praktijkvoorbeelden

Zorgatelier Regiobijeenkomst

Samenwerken in de keten

De zorg voor patiënten blijft niet beperkt tot het vakgebied van de zorgprofessional. In plaats daarvan is samenwerking door de keten heen nodig. Zo zal een kind dat zware medische zorg ontvangt ook na ontslag uit het ziekenhuis zorg nodig hebben en kan goede samenwerking aan de voorkant ervoor zorgen dat zwaardere zorg voorkomen kan worden.

Praktijkvoorbeelden

Verschillende voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe samenwerking leidt tot de Juiste Zorg op de Juiste Plek:

Financiële ondersteuning

Samenwerking structureel vormgeven is geen gemakkelijke opgave. Daarom biedt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) financiële ondersteuning aan partijen die regionale samenwerking willen opzetten of verstevigen. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Samenwerkingstools

Hulpmiddel: Partnerschapskaart

De partnerschapskaart is ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het is een hulpmiddel om de samenwerking met verschillende partijen vorm te geven. Het uitgangspunt van de partnerschapskaart is dat er eerst overeenstemming moet zijn over de gewenste successen. Van daaruit kan men het gesprek aangaan over de samenwerking en de daaraan verbonden randvoorwaarden en acties.