Preventie

We denken vaak in termen van behandeling en zorg, maar nog mooier is het als we deze zorg kunnen voorkomen. Dat betekent dat we meer mogen denken in termen van gezondheid en welzijn. Dat betekent ook investeren in preventie, leefstijladvies en vroegsignalering. Dat is voor mensen veel prettiger en kan veel dure zorg later in de keten voorkomen.

Vrouw doet sportoefeningen

Preventie in het zorgstelsel

Om preventie voor risicogroepen (zoals kwetsbare ouderen en mensen met overgewicht) te versterken is samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars van grote waarde. Om dit te stimuleren heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2016 het programma 'Preventie in het zorgstelsel' opgericht. Inmiddels is het programma verbreed en geïntensiveerd. Het programma heeft als doel om preventie, waaronder leefstijladvies en - interventies, meer in het zorgstelsel te verankeren. VWS wil bewezen effectieve interventies verder brengen, met name op het snijvlak van het curatieve en sociale domein.  Op deze pagina vindt u meer informatie over dit programma, inclusief informatie over de gecombineerde leefstijlinterventie, die per januari 2019 onderdeel uitmaakt van de basisverzekering.

Wilt u als gemeenteambtenaar aan de slag met een preventief gezondheidsbeleid? Bekijk de startpagina van VNG.

Praktijkvoorbeelden

Verschillende voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe preventie leidt tot de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Toolbox

Deze toolbox biedt u enkele praktische handleidingen rondom preventie.

Financiële ondersteuning

Met de subsidieregeling Preventiecoalities wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) structurele samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van preventieactiviteiten voor risicogroepen stimuleren en activeren. Op deze pagina van het RIVM leest u meer over de subsidieregeling.

Partners

De volgende partners en partijen helpen preventie verder te brengen: